Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1710 (2019-2020)
Innlevert: 23.05.2020
Sendt: 25.05.2020
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 04.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Elise Bjørnebekk-Waagen (A)

Spørsmål

Elise Bjørnebekk-Waagen (A): Kan sirkus og tivoli åpne 1. juni, i likhet med fornøyelsesparker?

Begrunnelse

Viser til «Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak», vedtatt av regjeringen 7. mai 2020. Av tidsplanen fremgår det at fornøyelsesparker kan åpne 1. juni. Jeg har mottatt henvendelse fra tivoli som etterspør en avklaring på når de kan starte driften. En avklaring er nødvendig for å planlegge åpning, og gi forutsigbarhet for de ansatte.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Næringsministeren har bedt meg om å besvare spørsmålet.Åpning av sirkus og tivoli er ikke direkte regulert i covid-19-forskriften.Sirkus anses ofte som en underholdnings- eller kunstform med fremvisning av akrobater, sjonglører, luftartister, klovner og dresserte dyr. Sirkus omfattes av covid-19-forskriften § 13 om arrangementer, som sier at det ved arrangement på offentlig sted ikke kan være til stede mer enn 50 personer, med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand. Arrangøren av arrangementer skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene, samt ha oversikt over hvem som er tilstede, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.Tivolivirksomhet må anses som "lignende tilbud" som fornøyelsesparker, som dermed kan åpne 1. juni, såfremt de oppfyller kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. covid-19-forskriften § 15b. Dette innebærer blant annet at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides bransjestandarder for å sikre gode rutiner for smittevernfaglig forsvarlig drift ved tivoli og ved sirkusforestillinger.Det søkes ofte om midlertidig oppsetting av tivoli på kommunal grunn. I slike tilfeller vil det være naturlig at en vurdering av tivolivirksomhetens rutiner for å sikre smittevernfaglig forsvarlig drift inngår i vurderingen av søknader.