Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:1823 (2019-2020)
Innlevert: 04.06.2020
Sendt: 05.06.2020
Besvart: 12.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): Hva vil regjeringen gjøre for at norsk handel med territoriet Vest-Sahara framkommer i SSBs samhandelsstatistikker?

Begrunnelse

Equinor brøt norsk fraråding mot næringsliv i okkuperte Vest-Sahara i april i år, da eksport av butan ble foretatt om bord på fartøyet Gas Cerberus. Skipet anløp i Kårstø 12. april, med ankomst i den okkuperte delen av det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara 20. april. Fartøyet inneholdt anslagsvis 4900 tonn butan. EU-domstolen klassifiserer territoriet som separat og distinkt fra Marokko. Norge anerkjenner ikke Marokkos krav på territoriet, og har tydelig ekskludert det ikke-selvstyrte territoriet fra bilaterale avtaler med Marokko. Marokkos krav på territoriet er avvist av ICJ. Vest-Sahara behandles i alle sammenhenger fra norsk offisielt hold som separat fra Marokko og territoriet har en egen statistisk landkode.
Norske samhandelsdata som SSB publiserte 15. mai inkluderer imidlertid ikke transporten i april. Det eksisterer ingen SSB-data på norsk Vest-Sahara-handel i hele år 2020, inkludert for kategori ‘25-27 mineralske produkter’.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: SSB er ifølge statistikkloven § 4-1 en faglig uavhengig virksomhet, administrativt underlagt Finansdepartementet. Spørsmål om hvordan statistikk, herunder handelsstatistikk, utarbeides vil være omfattet av denne uavhengigheten. Slik uavhengighet er helt grunnleggende for å opprettholde tillit til SSB og SSBs statistikker. Departementet verken kan, eller ønsker, på bakgrunn av dette å involvere seg i utarbeidelsen av enkeltstatistikker.

Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for SSB, som svarte følgende:«Vi viser til skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust angående manglende tall på handel med Vest-Sahara i SSBs utenrikshandelsstatistikk. Datakilden for utenrikshandel med varer som passerer norsk tollgrense, slik som eksempelet stortingsrepresentanten viser til, er tolldeklarasjoner. Når det ikke framkommer import eller eksport med Vest-Sahara som handelspartner i 2020, kommer dette av at det ikke finnes noen tolldeklarasjoner hvor Vest-Sahara er oppført som opprinnelsesland eller bestemmelsesland. Når det gjelder vurdering av mulige mangler i tolldeklarasjonene som ligger til grunn for statistikken, viser SSB til Tolletaten.»Finansdepartementet har tatt kontakt med Tolletaten som bekrefter at de ikke har mottatt noen tolldeklarasjoner hvor Vest-Sahara er oppført, verken som bestemmelsesland eller opprinnelsesland.

De oppgir at det kan være tre årsaker til det:- Det har ikke vært noen forsendelser til/ fra Norge til Vest-Sahara i den aktuelle perioden

- Forsendelser til/ fra Vest-Sahara er deklarert i TVINN, men med feil angivelse av bestemmelsesland

- Forsendelser til/ fra Vest-Sahara er ikke deklarert i TVINN (ulovlig vareførsel)SSB arbeider kontinuerlig med videreutvikling av både datakilder og metoder for å utvikle bedre eller ny statistikk.