Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1891 (2019-2020)
Innlevert: 11.06.2020
Sendt: 12.06.2020
Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren
Besvart: 19.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hvilke betingelser stiller regjeringen for å innvilge statsstøtte i form av betalingsutsettelser på over en halv milliard kroner til en enkeltstående operatør i mobilmarkedet, og hvordan skal myndighetene overvåke og kontrollere at disse betingelsene overholdes?

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Regjeringen og Stortinget har et klart mål om å få etablert tre fullverdige mobilnett i Norge og oppnå bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet. Ice bygger nå Norges tredje mobilnett. Dette er samfunnskritisk digital infrastruktur som er viktigere enn noensinne.

Mobilselskapet Ice vil ved betalingsutsettelsen bli forpliktet til å investere minst 259 millioner kroner i forbedret dekning i perioden 2020-2022. Støtten er godkjent som lovlig statsstøtte av ESA (EFTA Surveillance Authority).

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er tilsynsorgan på området, og følger opp at både gamle og nye utbyggingsforpliktelser oppfylles. Dersom forpliktelsene ikke innfris, kan Nkom ta i bruk ekomlovens sanksjonssystem (jf. lovens kapittel 10). Nkom kan følgelig på-legge retting, fastsette dagbøter og pålegge overtredelsesgebyr. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på vilkår, kan frekvenstillatelsen tilbakekalles. Tillatelsen kan også tilbakekalles ved manglende betaling av avgifter eller overtredelsesgebyr.