Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1997 (2019-2020)
Innlevert: 19.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Besvart: 29.06.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Mener statsråden Oljedirektoratets tekst "Oljeavhengig" reflekterer klimadebatten og realiteten i teknologiutviklingen på en korrekt måte, og mener statsråden det er Oljedirektoratet sin rolle å skrive slike forsvarsskriv for olje?

Begrunnelse

I utgave 1 2020 av Norsk Sokkel utgitt av Oljedirektoratet er det en tekst "Oljeavhengig" som går gjennom hva som vil skje hvis oljen, bokstavelig talt, forsvinner over natten. Det framstilles som om dette er et forslag i den rådende klimadebatten. Teksten er grovt misvisende, og bidrar i liten grad til et saklig og informativt ordskifte om klima og energiomstilling. Det er også tvilsomt om teksten reflekterer politikken dagens regjering fører.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Oljedirektoratet har som en av sine deloppgaver å spre fakta og kunnskap om norsk sokkel og våre olje- og gassressurser, jf. Prop. 1 S (2019-2020). Det mener jeg direktoratet vanligvis gjør på en god måte. I den teksten representanten henviser til, har direktoratet derimot valgt en innfallsvinkel og brukt en stil, tone og illustrasjoner som jeg mener er uheldig.