Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2440 (2019-2020)
Innlevert: 28.08.2020
Sendt: 28.08.2020
Besvart: 03.09.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Utover den generelle henvisningen til foreldelsesloven, hvordan begrunnes det og synes statsråden det framstår rimelig og strategisk smart at Heimevernssoldatene som nå har fått sin beklagelse etter at samtlige rettsinstanser har fastslått retten, bare får utbetalt feriepenger for de siste tre årene når de har blitt nektet noe som har vært omtvistet over lang tid og helt siden Norsk offisersforbund stilte spørsmål om praksisen med ikke å utbetale feriepenger i 2011?

Begrunnelse

Etter å ha fått medhold i tingretten og lagmannsretten, og etter at høyesterett avviste anken, ble det i vår klart at Lars Bugge Aarseth og mer enn 3000 andre soldater i Heimevernets innsatsstyrker har krav på feriepenger. Forsvarsministeren har beklaget prosessen overfor Aarseth og det er igangsatt utbetaling av feriepenger til samtlige soldater som berøres av dommen. Forsvarsdepartementet har imidlertid valgt, med en vag henvisning til det generelle prinsippet i foreldelsesloven, å bare utbetale feriepenger for de siste tre årene, en beslutning spørsmålsstiller med flere mener framstår smålig og urimelig. En ting er hvor strategisk lurt det er med tanke på motivasjonen og lojaliteten blant menneskene som er den viktigste ressursen i forsvaret av landet. En annen sak er hvordan beslutningen om tre års utbetaling begrunnes, og videre om det kan anses som rimelig, all den tid soldatene har blitt nektet noe som har vært omtvistet i lang tid. Lars Bugge Aarseth fremmet kravet om feriepenger tilbake i 2005, men allerede i 2011 ble det stilt spørsmål om praksisen fra Norsk offisersforbund.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Den rettskraftige dommen fra Frostating lagmannsrett slår fast at personellet i Heimevernets innsatsstyrker har krav på feriepenger. Den gir imidlertid ingen avklaring på hvor langt tilbake i tid det skal utbetales feriepenger. Det er iverksatt en rettslig prosess mot staten som gjelder hvor langt tilbake i tid personellet i Heimevernet har krav på feriepenger. Hvorvidt personellet i Heimevernets innsatsstyrker skal få tilbakebetalt feriepenger for mer enn tre år tilbake, er til vurdering i Forsvarsdepartementet.