Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2753 (2019-2020)
Innlevert: 25.09.2020
Sendt: 28.09.2020
Besvart: 05.10.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sandra Borch (Sp)

Spørsmål

Sandra Borch (Sp): Når vi ser hvor sårbar helikopterberedskapen er i nord, hvordan kan man da avlutte kontrakten med covid19-helikoptrert som er stasjonert i Tromsø?

Begrunnelse

I mars ble det inngått avtale mellom Luftambulansetjenesten og Lufttransport om å leie inn et såkalt covid19-helikpter. Hensikten var at helikoptret skulle brukes til å fly koronasmittede pasienter i egen kuvøse.
Helikopteret har vært en vesentlig styrke for å transportere kritisk syke koronapasienter i hele Nord-Norge. Koronaoppdrag kan være kompliserte og tidkrevende oppdrag. Covid19-helikoptret er også viktig for lokalsykehus og sykehjem for å få frigjort kapasitet til viktig lokal beredskap. I tillegg skjermes de ordinære bil- og luftambulansene til akuttmedisinske pasienter som ikke er koronasyke.
Kontrakten med Lufttransport var en løpende kontrakt med tre ukers oppsigelse, i forrige uke ble det kjent at kontrakten er oppsagt og covid19-helikoptrert avslutter sitt oppdrag 7.oktober.
Det begrunnes med at det ikke lenger behov for et ekstra helikopter øremerket transport av pasienter med covid-19 og at smittesituasjonen er nå mer oversiktlig enn i mars. I de siste ukene har smittetallene i Norge gått opp igjen, og i Nord-Norge går det nå mot vintersesong hvor vi vet at været kan være svært utfordrende. Covid-19 helikoptret er et robust helikopter som tåler mye vær og ikke minst is. Det forundrer meg derfor at kontrakten blir sagt opp på dette tidspunkt når smittesituasjonen er så usikker.
Jeg er også gjort kjent med at to ambulansehelikopter er satt på bakken grunnet tekniske utfordringer, og at covid19 helikoptret i Tromsø har stått på vakt og gjort oppdrag for norsk luftambulanse siden tirsdag. Situasjonen i Tromsø og Nord-Norge hadde vært dramatisk om ikke covid19-helikoptret hadde vært i beredskap og kunnet utføre oppdrag. Det er også kjent at dette helikoptret også har utført oppdrag som ikke har vært mulig å gjennomføre med ambulansehelikopter eller fly grunnet dårlig vær.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Ambulanseflyene er en viktig del av helseberedskapen i Norge. Spesielt i Nord-Norge er denne tjenesten avgjørende for at folk skal føle seg trygge på å få nødvendige helsetjenester. Covid-19-helikopteret ble leid inn for å styrke beredskapen i en spesiell og avgrenset periode etter det første utbruddet av koronapandemien. I mars var smittesituasjonen uoversiktlig og luftambulansetjenesten hadde ikke tilstrekkelig kapasitet for trygg transport av smittefarlige pasienter. For å beskytte mannskap og behandlere var det behov for å legge pasienter med mistanke eller bekreftet covid-19 i plasskrevende transportkuvøser under transport. Et Super Puma-helikopter fra Lufttransport RW AS ble stasjonert i Tromsø, øremerket slike transporter. Helikopteret gikk på beredskap i april og har frem til midten av september vært benyttet til fem koronaoppdrag og et annet smitteoppdrag med transportkuvøse.

Det stemmer at ambulansehelikoptrene AW139 i Tromsø og Ålesund nylig måtte til uforutsett teknisk vedlikehold. Helikoptrene ble tatt ut mandag 21. september og var tilbake i beredskap fredag 25. september. I disse dagene opprettholdt Ålesund beredskap med et av tjenestens reservehelikoptre. Ettersom Super Pumaen allerede stod i beredskap i Tromsø, og sjelden har covid-19-oppdrag, ble det denne gangen tatt i bruk til ambulanseoppdrag. Luftambulansetjenesten hadde også reservehelikopteret som normalt brukes i Tromsø tilgjengelig. Det kunne flys nordover slik at Tromsø uansett ville hatt helikopterberedskap i denne situasjonen.

I dag har vi mer kunnskap om covid-19 og det er iverksatt utstrakt testing og smittesporing. Samtidig er det regionalt og nasjonalt bygd opp en god og robust kapasitet til å fly koronapasienter med andre fartøy i luftambulansetjenesten. Redningshelikoptre har beredskap med transportkuvøser og kan løse slike oppdrag over hele landet. I tillegg har Luftambulansetjenesten HF leid inn et Dash-8-fly fra Widerøe som kan fly pasienter i transportkuvøse, ledsaget av smittevernteamene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Flyet står på 24 timers beredskap i Bodø. Det kan lande på kortbaner og har svært lang rekkevidde, slik at det blant annet kan fly til Svalbard.

De regionale helseforetakene har derfor konkludert med at det ikke er behov for å videreføre innleie av Covid-19-helikopteret i Tromsø når leieavtalen går ut 7. oktober 2020.