Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:205 (2020-2021)
Innlevert: 23.10.2020
Sendt: 23.10.2020
Besvart: 28.10.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Vil statsråden påse at politiet beklager at de her grepet inn mot lovlige ytringer som beskrevet under, instruere politiet om at slike forhold ikke skal finne sted i Norge og redegjøre for vilkårene for at politiet kan gripe inn og sensurere kritiske ytringer rettet mot islam?

Begrunnelse

Den 22. oktober kunne vi lese på rights.no om hvordan fire politibetjenter møtte opp hos en familiefar fordi han hadde hengt opp Muhammed-tegninger i Kongsberg. Politiet lokalt bekrefter aksjonen. Familiefaren forteller at han hadde agert og hengt opp bildene på bakgrunn av den rystende henrettelsen av Samuel Paty i Frankrike forrige uke, og hang dem opp for å hegne om ytringsfriheten. Han forteller at han opplevde å nærmest bli møtt med trusler om straffeforfølgelse av de fire politibetjentene som møtte på døren hans. Videre forteller han at politiet var opptatt av at muslimer kunne føle seg «støtt og krenket» av bildene han hadde hengt opp, og ga ham beskjed om at «samfunnet ønsker ikke dette».
Politiet uttaler til rights.no at de mener at det ville vært en forsonende handling om familiefaren fjernet bildene han hadde hengt opp, og viste til at det ikke var søkt tillatelse til å henge opp bildene. Politiet mener altså tilsynelatende at man må ha tillatelse til å utøve sine menneskerettslige, grunnlovfestede rettigheter.
Videre uttaler politiet også til rights.no at de mener det å henge opp bilder av Muhammed, innebærer å bevege seg inn i en «gråsone» hva gjelder ytringsfriheten. Politiet mener også at karikaturene av Muhammed er svært polariserende. På spørsmål om politiet ville agert på tilsvarende måte dersom noen hadde hengt opp tilsvarende bilder at Jesus, vil de imidlertid ikke gi noen kommentar til.
Denne saken viser et skremmende eksempel på hvordan politiet dessverre i noen tilfeller tilsynelatende fremmer sensur overfor landets innbyggere. Forrige ukes hendelse i Frankrike viser hvor viktig det er at ytringsfriheten forsvares kompromissløst. Politiets fremgangsmåte i denne konkrete saken er uakseptabel i et demokratisk samfunn. For øvrig bidrar det heller ikke til å underbygge påstander om at politiet mangler ressurser, all den tid ikke mindre enn fire politibetjenter sette på en ikke-sak som dette.
https://www.rights.no/2020/10/politiet-bekrefter-muhammed-aksjon-mot-familiefar/

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet og verdi i et demokratisk samfunn. Politiet har en viktig rolle i å beskytte ytringsfriheten. Jeg legger til grunn at politiet utfører sitt arbeid med nødvendig objektivitet, uavhengighet og upartiskhet, og at enkeltmennesker møtes med respekt og hensynsfullhet.
Det er ikke politiets oppgave å fjerne plakater som henges opp i det offentlige rom, uavhengig av budskapet. Grunneiere må selv fjerne plakater som er hengt opp uten tillatelse, og eventuelt anmelde forholdet dersom det oppstår skade på eiendom eller bygninger. Når det gjelder den konkrete saken som ligger til grunn for representantens spørsmål, har politiet i ettertid beklaget hendelsen.