Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Dokument nr. 15:508 (2020-2021)
Innlevert: 20.11.2020
Sendt: 20.11.2020
Besvart: 26.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Vil regjeringen gjøre nye vurderinger av plassering av kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgiften når sentraliseringen gjør at arbeidsplasser forsvinner og næringsutviklingen er svak?

Begrunnelse

Differensiert arbeidsgiveravgift er et sentralt distriktspolitisk virkemiddel. I Trøndelag er derfor en del distriktskommuner plassert i arbeidsgiveravgiftsone 3 eller 4. Dette gjelder for eksempel fjellkommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Røros, Tydal, Snåsa og Lierne. Meråker er derimot ikke plassert i denne kategorien, men i kategori 2. Samtidig har Meråker opplevd bortfall av arbeidsplasser, og et sentraliseringspress. Det er derfor viktig å vurdere om plasseringen i soner for arbeidsgiveravgift er tilpasset den faktiske situasjonen for de ulempene som følger av å være en distriktskommune med transportavstander og andre ulemper for næringsutvikling. Er dette noe distrikts- og digitaliseringsministeren fra Trøndelag vil følge opp.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Regjeringen er helt enig i at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift er et av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene. I forbindelse med notifikasjonen av den kommende ordningen, som trer i kraft fra og med 2022, vil hver enkelt kommunes behov for å bli inkludert i ordningen, bli vurdert. Dette gjelder også hvilken avgiftssone den enkelte kommune bør plasseres i. Det er også andre kriterier enn den enkelte kommune sitt behov som spiller inn når det gjelder vurderingen av enkeltkommuner. For det første skal vilkårene etter regelverket for regionalstøtte være innfridd. For det andre legger regjeringen stor vekt på stabilitet i ordningen, og at vi så langt mulig forsøker å unngå store sprang i avgiftsnivåene. Jeg kan bekrefte at også Meråkers avgiftssats vil bli vurdert.