Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1206 (2020-2021)
Innlevert: 05.02.2021
Sendt: 05.02.2021
Besvart: 11.02.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Hvor mange ekstreme islamister overvåker PST per dags dato, og hvor mange av disse er norske statsborgere?
Hvor mye ressurser er estimert at benyttes til dette formålet?

Begrunnelse

PST peker i sin siste åpne trusselvurdering på terrorangrep utført av ekstreme islamister som en av de mest alvorlige truslene mot Norge. Samme dag som det er tatt ut tiltale mot IS-terroristen som Høyre frivillig hentet tilbake til Norge, sikter PST en syrisk 16 åring som oppholder seg i Norge etter familiegjenforening, for terrorforberedelser.
Dette er en kraftig påminnelse om hvilke fare ekstrem-islam representerer mot Norge og Vesten.
Etter IS-kalifatets fall er det en uoversiktlig situasjon, hvor flere fremmedkrigere og andre sympatisører med ekstrem islam beveger seg fritt omkring. Mange av disse personene er trolig allerede i Europa. Disse representerer et omfattende voldspotensial, som på vegne av det mest bestialske regimet i moderne tid har begått terrorhandlinger og drap. Dette er en trussel som Norge og Europa må ta på alvor. Spørsmålsstiller ønsker svar på hvor mange ekstreme islamister PST overvåker per dags dato, hvor mange av disse som er norske statsborgere og et estimat på hvor mye ressurser som benyttes til å overvåke ekstreme islamister.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: PST omtaler trusselen fra ekstreme islamister i sin siste trusselvurdering, som ble offentliggjort 8. februar 2021. Ekstreme islamister i Norge kan beskrives som en multietnisk gruppe, og består av personer fra en rekke land og områder i verden. Denne gruppen består også av etnisk norske personer. Antallet personer som PST overvåker, varierer. Det gjelder også antallet ekstreme islamister. Det konkrete omfanget er gradert informasjon.