Skriftlig spørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1392 (2020-2021)
Innlevert: 22.02.2021
Sendt: 23.02.2021
Besvart: 01.03.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Emilie Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Mehl (Sp): Har salget av motorfabrikken Bergens Engines AS fra Rolls Royce til TMH International vært vurdert etter §10-1 jf. §1-3 eller bestemmelser i sikkerhetsloven, og vil regjeringen gripe inn for å forhindre at russiske aktører gjennom å kontrollere fabrikken får eierskap til strategisk norsk forsvarsteknologi, og at russere får ansvar for vedlikehold av norske kystvaktfartøy?

Begrunnelse

Nylig ble det kjent at Rolls Royce har inngått en avtale om å selge motorfabrikken Bergen Engines til det russiske selskapet TMH International. Fabrikken leverer blant annet skipsmotorer til Sjøforsvaret, inkludert i de tre nye kystvaktskipene hvor motorene allerede er montert i ett av skipene.
De russiske interessene får ikke bare kontroll over fabrikken, men også over service, vedlikehold og reservedeler til norske kystvaktskip.
Forsvaret reagerer på salget og sier de nå vurderer endringer i kontraktene med fabrikken.
I en artikkel for Bergens Tidende/E24 sier Ståle Ulriksen, forsker på forsvars- og sikkerhetspolitikk ved Sjøkrigsskolen i Bergen, at hårene reiste seg på ryggen hans da han leste om salget.
Ulriksen mener teknologien bak motorene vil være svært interessant for den russiske marinen, som han sier sliter med å bygge sine egne motorer til halvferdige militærskip ved verft i Russland.
Ifølge Ulriksen er det grunn til å frykte:

"at du får en stor teknologioverføring til Russland som vil gjøre det mye lettere for den russiske marine å vokse veldig fort. De vil før eller siden få dette til selv, men vi gir dem ganske mye drahjelp på veien om de får tilgang til dette."

Nærings- og fiskeridepartementet er kjent med salget, og hadde følgende kommentar til BT/E24:

"Vi anser dette som en avtale om salg mellom to kommersielle aktører, noe departementet ikke skal eller bør blande seg inn i, skriver statssekretær Lars Andreas Lunde."

Utenriksdepartementet skriver til BT/E24 at Bergen Engines fortsatt vil være underlagt eksportkontroll.
Senterpartiet viser til at PST, NSM og e-tjenesten for to uker siden la frem trusselvurdering for 2021, hvor nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur mv. var en trussel. Strategiske investeringer og oppkjøp kan utgjøre en stor nasjonal sikkerhetsrisiko, uavhengig av om de er omfattet av sikkerhetsloven.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer. Vi ønsker å ha en åpen økonomi som gjør det attraktivt for utenlandske aktører å investere i Norge. Samtidig er vi bevisst på at utenlandske investeringer vil kunne være en trussel mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser.
For virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven har regjeringen allerede innført regulering for å ha kontroll med eierskap, slik at det er mulig å forhindre uønskede utenlandske investeringer av betydning for nasjonal sikkerhet.
Bergen Engines AS er ikke underlagt sikkerhetsloven etter lovens § 1-3 og således kommer ikke lovens § 10-1 om eierskapskontroll til anvendelse i denne saken. Bergen Engines AS er underleverandør til selskapet VARD der Forsvarsmateriell (FMA) gjennomfører en sikkerhetsgradert anskaffelse i forbindelse med byggingen av nye kystvaktfartøy. Vedlikehold av norske kystvaktfartøy håndteres gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Både FLO og FMA gjør vurderinger av hvordan salget vil påvirke vedlikehold, kontrakter og fremtidige leveranser der Bergen Engines AS nå er underleverandør. Jeg ønsker ikke å forskuttere utfallet av disse vurderingene.