Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1677 (2020-2021)
Innlevert: 17.03.2021
Sendt: 17.03.2021
Besvart: 19.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Vil statsråden utsette fristen for innsending av årsoppgjør, årsberetning, mva-termin ol?

Begrunnelse

I 2020 ble fristen for skattemeldingen utsatt i tre måneder og fristen for årsregnskapet ble utsatt i to måneder. Mange regnskapsførere og revisorer har opplevd et ekstra behov hos kundene sine i forbindelse med pandemien og særlig i år har det gått mye tid i forbindelse med arbeid med kompensasjonsordningen. Både Revisorforeningen og Regnskap Norge peker på at det helt nødvendig å utsette leveringsfristen og ikke kun betalingsforfallet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regnskapspliktige skal ifølge regnskapsloven som hovedregel sende et eksemplar av årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen til Regnskapsregisteret innen utløpet av juli hvert år. Næringsdrivende og selskaper skal i henhold til skatteforvaltningsforskriften sende skattemelding til skattemyndighetene innen utløpet av mai hvert år. Disse fristene ble etter midlertidige regler utsatt med henholdsvis to og tre måneder i 2020, til utgangen av september og august. Formålet med de midlertidige reglene var å avhjelpe konsekvensene av covid-19-pandemien.

Vi har mottatt henvendelser fra blant annet Den norske Revisorforening og Regnskap Norge med anmodning om at det blir gitt tilsvarende utsettelser i 2021. Anmodningen om fristutsettelser er også i år begrunnet med koronaviruspandemien. Foreningene viser særlig til at hovedtyngden av revisorenes og regnskapsførernes arbeid med bekreftelser av søknader i kompensasjonsordningene skal gjennomføres i første halvår i år.

Jeg har merket meg innspillene fra blant annet Revisorforeningen og Regnskap Norge. Spørsmålet om å utsette fristene er til vurdering i departementet, og jeg vil snarlig ta stilling til eventuelle fristutsettelser på området i 2021.