Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1814 (2020-2021)
Innlevert: 28.03.2021
Sendt: 06.04.2021
Besvart: 13.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Hvor mange reiser de siste 6 måneder, fordelt etter landbakgrunn på de reisende og deres reisedestinasjon, har henholdsvis blitt pålagt hotellkarantene og hjemmekarantene?

Begrunnelse

Den siste tiden har det fremkommet at mange innvandrere reiser på ferie til land med høy smitte og lite restriksjoner og at det er ekstremt høy smitte blant de som kommer tilbake. Dersom man reiser på vanlig ferie til et slikt land og unngår store forsamlinger, må man på karantenehotell når man kommer tilbake. Dersom man for eksempel er i en begravelse i utlandet med flere hundre deltagere og svært lavt fokus på smittevern, er dette ansett å være en nødvendig reise og man slipper hotellkarantene.
Vi er et år inn i pandemien og da jeg begynte å stille spørsmål om situasjonen rundt slike reiser, var det åpenbart at dette ikke hadde hatt tilstrekkelig fokus hos regjeringen. Undertegnede håper regjeringen er interessert i å skaffe informasjon om hvilken type reiser som bidrar til økt smitte og hva som skal til for å stanse importsmitte.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Det digitale innreiseregistreringssystemet (IRRS) ble satt i produksjon 2. januar 2021. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er behandlingsansvarlig for IRRS. I perioden fra 21. desember 2020 foregikk registrering av innreise manuelt. Disse manuelt registrerte innreisene er etterregistrert i IRRS. Det finnes altså ikke komplette tall for de siste 6 måneder i IRRS.
Landbakgrunn er ikke en betegnelse som brukes i IRRS. Det ble implementert en endring i IRRS 26. mars 2021 som gjør at informasjon om bostedsland registreres ved registrering av reiser i IRRS. Reiser registrert etter dette tidspunkt har derfor opplysninger om bostedsland for den reisende. Bostedsland registreres på "persondata" i systemet og kan ikke brukes som sorteringsnøkkel opp imot øvrige anonymiserte reisedata i IRRS. Det vil være mulig å sortere på avreiseland, men dette vil ikke gi noe informasjon om den innreisendes landbakgrunn eller nasjonalitet.
15. mars 2021 ble det implementert en endring i IRRS som gjør at data om karantenealternativer / unntak, basert på Covid 19 forskriften registreres for den enkelte reise. Tall innhentet fra DSB for å besvare representantens spørsmål viser at det etter 15. mars er registrert over 100 000 innreiser. Av disse har 6.6 % registrert at de skal avvikle karantene på karantenehotell, mens snaue 26 % i bolig eller annet egnet oppholdssted. DSB publiserer fortløpende tall fra IRRS på sine hjemmesider, herunder statistikk over de som har helt eller delvis unntak for karantene fordelt på unntakene i regelverket.
IRRS er et tillitsbasert system. Informasjonen i IRRS er basert på opplysninger den innreisende selv har registrert om egen reise og personalia. Kvitteringen som den innreisende mottar fra IRRS viser blant annet karantenevalget som er registrert av den innreisende. Politiet skal kontrollere og vurdere denne informasjonen på grensen. Dersom politiet har overprøvd den innreisendes registrering blir ikke dette synlig i IRRS med mindre den innreisende endrer opplysningene. Der er ingen plikt for den innreisende å endre opplysninger etter ankomst til Norge.