Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2228 (2020-2021)
Innlevert: 19.05.2021
Sendt: 19.05.2021
Besvart: 25.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Mener justisministeren at det vil utgjøre en sikkerhetsrisiko for den norske befolkning å hente Aisha Shezadi Kausar til Norge?

Begrunnelse

18. mai 2021 bekreftet den kjente norske syriafarer og IS-terrorist Aisha Shazadi Kausar til Aftenposten at hun har rettet en formell anmodning om bistand fra norske myndigheter for å bli hentet tilbake til Norge. Shazadi har tidligere bekreftet at hun frivillig har tilsluttet seg IS, det mest bestialske terrorregimet i moderne tid. Hun har tidligere også vært tilknyttet det kjente islamistmiljøet «Profetens Ummah».
PST har tidligere bekreftet overfor NRK at Shezadi har vært under etterforskning for deltakelse i terrororganisasjon. Det må derfor kunne legges til grunn at Shezadi representerer et potensielt stort voldspotensial, og dermed utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: La meg understreke at alle norske borgere har rett til å reise inn i Norge. Det gjelder også antatte fremmedkrigere og deres barn, men fremmedkrigere vil bli straffeforfulgt etter hjemkomst til Norge. Det er ikke bare aktivt stridende som blir straffeforfulgt, det gjelder også personer som har bidratt på andre måter.

For øvrig viser jeg til PSTs vurdering av trusselbildet i Norge, som ligger åpent tilgjengelig på www.pst.no.