Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2337 (2020-2021)
Innlevert: 31.05.2021
Sendt: 31.05.2021
Besvart: 08.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hvilke grep tar regjeringen for raskest mulig å få klarhet i saken om USAs bruk av det danske etterretningssamarbeidet og hvordan dette har påvirket Norge, vil forsvarsministeren redegjøre for dette i Stortinget, og vil regjeringen reagere overfor amerikanske myndigheter dersom opplysningene viser seg å stemme?

Begrunnelse

30. mai melder NRK at kilder med kjennskap til de pågående prosessene rundt den danske etterretningstjenesten (FE) viser til at USA skal ha drevet målrettet spionasje mot høytstående politiske og embetspersoner i blant annet Norge.
Saken ble først kjent i november i fjor, etter at alvorlige varsler om USAs misbruk av det danske etterretningssamarbeidet ble kjent for allmennheten. Det har imidlertid ikke tidligere vært kjent at norske politikere og embetspersoner skal ha vært etterretningsmål.
I svar til meg i den muntlige spørretimen 18. november 2020 meldte statsminister Erna Solberg om følgende fremgangsmåte for å følge opp saken:

«I første omgang synes vi det er viktig at vi får vite mer fra danskene, som også har en gjennomgang av hva som har skjedd, som et grunnlag for eventuelt å rette spørsmål til amerikanerne. Det vil være avhengig av innholdet og hva som kommer ut».

Jeg registrer nå at forsvarsministeren fremdeles melder om at regjeringen vil avvente den danske granskningsprosessen. Det er verdt å merke seg at den svenske forsvarsministeren virker å legge seg på en annen linje overfor både Danmark og USA enn det den norske regjeringen gjør. Til SVT sier den svenske forsvarsministeren følgende:

«Jeg tar denne situasjonen på alvor. Jeg har derfor stilt krav til Danmark om at vi vil ha informasjon om det stemmer at danske systemer eller plattformer har bidratt til denne typen aktivitet – og om det gjelder svenske selskaper, statsborgere eller svenske interesser».

Det er tvingende nødvendig at norske myndigheter får klarhet i hva slags informasjon som nå ligger på bordet, og at Stortinget blir orientert om dette.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg vil begynne med å understreke at det er alvorlige påstander som er kommet frem. Spionasje mot allierte er helt uakseptabelt. Jeg registrerer at dette også uttales fra danske myndigheter. I tillegg ble det for noen måneder siden satt ned en uavhengig undersøkelseskommisjon i Danmark som undersøker en rekke forhold knyttet til dansk etterretningstjeneste. Det viser at saken tas på alvor også der.
Jeg har tatt initiativ til flere samtaler med den danske forsvarsministeren om saken. Først høsten 2020 og nå flere ganger de siste dagene. Jeg har formidlet tydelig den norske forventningen om at vi skal bli holdt oppdatert om forhold av betydning for oss. Jeg har også hatt flere samtaler med den svenske forsvarsministeren siden de er omtalt i media på samme måte som Norge.
Videre innkalte Forsvarsdepartementet chargé d'affaires ved den amerikanske ambassaden til et møte om saken 3. juni. I dette møtet fremhevet departementet alvoret i de påstandene som er fremsatt i media. Fra amerikansk side ble det uttrykt forståelse for budskapet og gitt forsikringer om at dette skulle videreformidles til hovedstaden. Det ble dessuten fra amerikansk side vist til uttalelsen fra Det hvite hus 1. juni, om at det i 2014 ble igangsatt en full gjennomgang av den amerikanske utenlandsetterretningen, etterfulgt av et presidentdekret som endret innretningen av virksomheten.
Statsministeren har tatt opp saken med sin danske kollega der hun blant annet understreket alvoret i de påstandene som er satt frem.
Gitt sakens alvor vil jeg snarest mulig orientere Stortinget på en hensiktsmessig måte om hvor saken står og hva som gjøres fra regjeringens side.