Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2568 (2020-2021)
Innlevert: 25.06.2021
Sendt: 25.06.2021
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 01.07.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Hvor mye mer vil en gjennomsnittlig norsk husholdning måtte betale i året i økt strømregning, nettleie inkludert, dersom norsk sokkel fullelektrifiseres med kraft fra land, gitt at kapasiteten av dagens kraftproduksjon ikke øker?

Begrunnelse

Elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil kreve store mengder fornybar kraft. Tidligere beregninger fra Equinor viser at de vil trenge mellom 10-12 TWh kun for å elektrifisere egne installasjoner.
I tidligere budsjettspørsmål fra Fremskrittspartiet skriver finansdepartementet om elektrifisering av sokkelen med strøm fra land blant annet følgende:

«Den økte bruken av elektrisk kraft fra nettet vil påvirke kraftmarkedet».

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru:

Svaret med vedlegg og tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]