Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2721 (2020-2021)
Innlevert: 03.08.2021
Sendt: 03.08.2021
Besvart: 10.08.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Hvor store statlige midler gikk til hvert av formålene kulturbygg, museer og festivaler i hhv. 2013, 2019 og 2020, og hvor stor andel gikk for hvert av disse formålene for hvert av disse årene til hvert av Norges tidligere 19 fylker?

Begrunnelse

Svaret bes fremstilles i en tabell.

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]