Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2819 (2020-2021)
Innlevert: 15.08.2021
Sendt: 16.08.2021
Besvart: 23.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Hvor mange pensjonister har en pensjon som er lavere enn EUs fattigdomsgrense?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet synes det er galt at vi i Norge har pensjonister som har en pensjon som er lavere enn EUs fattigdomsgrense og har derfor fremmet forslag om å øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen. Dette forslaget har blitt nedstemt. Det kan være nyttig å få en komplett oversikt over antall pensjonister som har en pensjon lavere enn EUs fattigdomsgrense.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]