Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2931 (2020-2021)
Innlevert: 02.09.2021
Sendt: 03.09.2021
Besvart: 13.09.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): I dag kom nyheten om at vi blir stående på trinn tre, etter at statsministeren uttalte at regjeringen feilberegnet og nå tar tak i situasjonen. 1. oktober går kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende og frilansere ut.
Vil statsråden sikre en forlengelse av denne ordningen som en følge av at situasjonen nå har endret seg, slik at kunstnere og andre som er avhengig av denne ordningen fortsatt kan sikres noe å leve av?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Arbeidsmarkedet har utviklet seg positivt gjennom sommeren. Antall arbeidsledige og permitterte har gått ned, samtidig som det lyses ut et høyt antall stillinger. Det er åpnet betydelig opp for de fleste former for økonomisk aktivitet, og det må forventes at de gjenværende begrensningene kan falle bort i takt med at en økende andel av befolkningen nå blir vaksinert, herunder unge og barn ned til 12 år. Behovet for en ekstraordinær, bred inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere vil derfor være sterkt begrenset ut over høsten.

Stortinget vedtok i februar at kompensasjonsytelsen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, opphører 1. oktober. Det betyr at kompensasjon for september måned blir utbetalt i oktober.