Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2940 (2020-2021)
Innlevert: 03.09.2021
Sendt: 06.09.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 09.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Vil utenriksministeren snarest ta initiativ til å utarbeide en oversikt over antall av de evakuerte afghanske borgere, som uavhengig av nåværende oppholdsstatus i Norge, tidligere har fått beskyttelse fra Afghanistan eller opphold på humanitært grunnlag, og oversende dette til Stortinget på en hensiktsmessig måte?

Begrunnelse

Utenriksministerens svar på spørsmål nr. 2884 besvarer ikke spørsmålet som er stilt på en tilfredsstillende måte. Undertegnede er derfor nødt til å gjenta seg selv.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Jeg viser til tidligere svar fra Utenriksministeren. Så langt har Utlendingsdirektoratet identifisert omlag 50 afghanske borgere som har, eller har hatt en tillatelse da de ble evakuert fra Afghanistan. Av disse har rundt 10 personer fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag. De fleste andre har fått opphold gjennom familieinnvandring.

Evakueringen fra Afghanistan ble muliggjort av hurtigprosedyrer i alle ledd i forvalt-ningen. Det er nå et omfattende etterarbeid som skal gjennomføres. Blant annet er det mye arbeid knyttet til å få oversikt over alle evakuerte slik at det er mulig å hente ut statistikk. Tallene ovenfor er derfor anslag og vil kunne endre seg ettersom dataene blir sikrere.