Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:15 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Besvart: 26.10.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden opplyse om hvor mange mottakere av arbeidsavklaringspenger som har gått og vil gå til maksimal stønadsperiode i hhv. hver av ukene 39-52 og i september, oktober, november og desember?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]