Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:43 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 22.10.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Tor André Johnsen (FrP)

Spørsmål

Tor André Johnsen (FrP): Anerkjenner regjeringen at det utelukkende finnes to biologiske kjønn, mann og kvinne?

Begrunnelse

De siste årene har det i enkelte miljøer oppstått en oppfatning om at kjønn ikke er en objektiv størrelse, men (utelukkende) en sosial konstruksjon. Dette er etter spørsmålsstillers oppfatning ekstremistisk og uvitenskapelig å hevde at det ikke finnes biologiske kjønn.
Denne oppfatningen av kjønn som noe flytende har ifølge avisen Minerva fått gjennomslag i deler av den statlig finansierte frivilligheten, blant annet gjennom et prosjekt rettet mot barnehagene fra foreningen FRI.
Barnelege ved FHI, Pål Surèn mener man planter en forestilling om at noe er galt og må endres på, og bidrar til å forsterke veksten av kjønnsdysfori hos unge. Han mener innholdet strider med medisinsk og biologisk kunnskap.
Surèn hevder også at:

«Et helt nytt syn på kjønn sklir inn i systemet uten at det gjøres motstand. Mange fagfolk har en berøringsangst fordi de ikke vil bli oppfattet som intolerante».

Spørsmålsstiller mener derfor regjeringens syn på saken er viktig, og håper regjeringen deler spørsmålsstillers bekymring for den økende veksten i kjønnsdysfori blant unge.
Spørsmålsstiller mener usikkerheten og berøringsangsten blant fagfolk, som FHIs Surèn trekker frem, kan avhjelpes ved at regjeringen slår fast det åpenbare: det finnes bare to biologiske kjønn.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Det er personer som ikke faller inn under kjønnskategoriene mann og kvinne. Det kan gjelde både personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling og transpersoner. Kjønn kan forstås som tre ulike aspekter: biologisk kjønn (den kroppen du er født med), psykologisk kjønn (det kjønnet du føler deg som) og sosialt kjønn (det kjønnet andre oppfatter deg som og som du sosialiseres inn i). Kjønn er en grunnleggende side ved en persons identitet. Normer i samfunnet er i stor grad med på å definere hva som er typisk kvinnelig og mannlig. Hva som er ansett for mannlig og kvinnelig, varierer gjennom historien og mellom kulturer.
Kjønnsmangfold handler om at det finnes mange måter å være kvinne/mann eller gutt/jente på, både for homofile, heterofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Begrepet åpner også opp for at det finnes flere kjønnsidentiteter enn kvinne og mann. Begrepet kan bidra til å skape rom for ulike kjønnsuttrykk, -preferanser og -identiteter uten å kategorisere.