Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:129 (2021-2022)
Innlevert: 22.10.2021
Sendt: 25.10.2021
Besvart: 28.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Marian Hussein (SV)

Spørsmål

Marian Hussein (SV): I 2018 vedtok Stortinget enstemmig at barn ikke skal bosettes på sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste. I 2020 bestemte Stortinget at heller ikke unge voksne mellom 18 og 50 år skal bo på sykehjem mot sin vilje. Likevel fortsatte praksisen under høyreregjeringen. Stortinget ba i 2018 om å få et lovforslag.
Hva vil regjeringen gjøre for å sikre gjennomføringen av Stortingets vedtak?

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Som representant Marian Hussein poengterer, har spørsmålet om at barn og unge ikke skal bosettes på sykehjem vært oppe i Stortinget flere ganger tidligere.
Den 16. februar 2021 vedtok Stortinget følgende anmodning på bakgrunn av et representantforslag (dok. 8 16 S (2020-2021) og Innst. 242 S (2020-2021)), vedtak 702:
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd bokstav a, slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud, barn ikke bosettes i sykehjem i strid med familiens ønske og barnets beste, samt pasienter mellom 18-49 år ikke bosettes i sykehjem i strid med eget eller vergens ønske.
Oppfølging av anmodningsvedtaket krever en lovendring. Departementet er i gang med å utarbeide et høringsnotat som vil bli sendt ut på alminnelig høring om kort tid.