Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:157 (2021-2022)
Innlevert: 27.10.2021
Sendt: 27.10.2021
Besvart: 03.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Mener utenriksministeren at hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og mener utenriksministeren at hun ikke har noe ansvar for norske sikkerhetsinteresser?

Begrunnelse

Næringslivets sikkerhetsråd er bekymret for russisk kartlegging av kritisk norsk infrastruktur, nærmere bestemt fartøyet Akademic Lazarevs bevegelser på norsk sokkel. Som Dagens Næringsliv opplyser om 26. oktober 2021 har Næringslivets sikkerhetsråd konkludert med at skipet, ved siden av sine offisielle oppdrag, tilsynelatende har drevet med omfattende kartlegging av norsk infrastruktur, som kabler og rørledninger. En slik kartlegging kan bidra til å avdekke sårbarheter ved kritisk norsk infrastruktur.
I samme utgave gjengir Dagens Næringsliv at utenriksministeren ikke ville ta opp russisk tilstedeværelse rundt norsk kritisk infrastruktur på havbunnen under sitt møte med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov under deres møte i Barentsrådet. Hun siteres på at det ikke er hensiktsmessig for henne å ta opp disse spørsmålene i kraft av sitt embete, og at det er noe justis- og beredskapsministeren må håndtere.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Utenriksdepartementets oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Det inkluderer også norske næringsinteresser og sikkerhetsinteresser der de har berøringspunkter mot andre land. Sikkerhetspolitikk var derfor en naturlig og viktig del av min samtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tromsø 25. oktober. Det vil det også være i fremtiden.

Norske interesser, derunder sikkerhetsinteresser, fremmes gjennom diplomatisk og politisk innsats på ulike nivåer og i ulike kanaler. Hvilke virkemidler og hvilke kanaler som er mest hensiktsmessige for å oppnå et godt resultat for Norge vil alltid være gjenstand for en konkret vurdering. Denne praksisen har ikke endret seg fra den forrige regjeringen.