Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:302 (2021-2022)
Innlevert: 09.11.2021
Sendt: 09.11.2021
Besvart: 19.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til skriftlig spørsmål som enda ikke er besvart Dokument nr. 15:215 (2021-2022). Siden både Ap og Sp var svært kritiske til kutt i pensjonstilskudd til private barnehager i fjor høst hadde jeg ikke sett for meg at Ap/Sp-regjeringen ville kutte ytterligere, men nå som det har skjedd ber jeg om at svar på forrige spørsmål oppdateres med konsekvenser for hver kommune etter nye kutt.
Kan statsråden fremskaffe en slik oppdatert oversikt?

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Den samlede innsparingen ved trekket som følger av forslaget om å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 10 prosent, er beregnet til 376 millioner kroner. Trekket vil bli fordelt mellom kommunene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Konsekvensene for den enkelte kommune vil avhenge både av antall og andel private barnehageplasser i kommunen. Konsekvensene vil også avhenge av størrelsen på det kommunale tilskuddet som er beregnet ut fra gjennomsnittet av kommunens driftsutgifter til egne kommunale plasser. Kunnskapsdepartementet har derfor ikke oversikt over differansen mellom trekket og innsparingen i den enkelte kommune. Jeg understreker igjen at fordeling av rammetilskudd til den enkelte kommune gjennom inntektssystemet aldri vil treffe helt for hver enkelt sak, men systemet hviler på prinsippet om at dette over tid og på tvers av sektorer vil jevne seg ut.
Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 215 (2021-2022).