Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:397 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 18.11.2021
Besvart: 24.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Anna Molberg (H)

Spørsmål

Anna Molberg (H): Ser kunnskapsministeren et behov for at Fjellheimen Leirskole i Engerdal tilføres ekstra midler enten i revidert nasjonalbudsjett eller i senere budsjetter for å fortsatt kunne gi et tilfredsstillende tilbud til psykisk utviklingshemmede fra hele landet?

Begrunnelse

Fjellheimen Leirskole i Engerdal er en leirskole for psykisk utviklingshemmede. Skolen har en egen post på kunnskapsdepartementets rammeområde (post 63) der de mottar rundt 7 mill. i året. Kommunen har ansvaret for vedlikehold og drift. Nå står mange av aktivitetene i fare fordi kjørehesten har blitt for gammel og 16-setersbussen har havarert. Dette er utgifter på rundt 400 000 kroner ekstra som skolen eller kommunen ikke har. Hesten og bussen er to nødvendige forutsetninger for å opprettholde et godt tilbud for psykisk utviklingshemmede fra hele landet som besøker Fjellheimen Leirskole.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Fjellheimen Leirskole i Engerdal dekker et viktig behov for barn, unge og voksne med psykisk utviklingshemming eller lærevansker. I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen om lag 7 mill. kroner til tilskudd til Engerdal kommune. Tilskuddet skal bidra til å finansiere driften av leirskolen. Nivået på tilskuddet til Fjellheimen Leirskole er et budsjettspørsmål som blir vurdert i arbeidet med de årlige statsbudsjettene. Kunnskapsdepartementet har ingen andre ordninger hvor det kan gis tilskudd til innkjøp av hest eller minibuss.