Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:421 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 19.11.2021
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 26.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Er begrunnelsen til AP/SP regjeringen for å gjeninnføre flypassasjeravgiften hensynet til klima eller fiskalt (inntekter til statskassen)?

Begrunnelse

AP/SP regjeringen legger i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) opp til en gjeninnføring av flypassasjeravgiften. Fremskrittspartiet fikk som kjent flertall for å fjerne denne avgiften i 2020.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Flypassasjeravgiften ble innført 1. juni 2016 med Fremskrittspartiets leder Siv Jensen som Finansminister. Fra 1. april 2019 ble avgiftssatsen differensiert etter flygingens lengde ved to ulike satser med stemmene til Fremskrittspartiet.

Avgiften ble opphevet for 2020 og 2021, som en midlertidig lettelse for flyselskapene under pandemien. Solberg-regjeringen foreslo i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022 å gjeninnføre avgiften for 2022. I regjeringens tilleggsnummer Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022 er dette forslaget videreført for 2022.