Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:456 (2021-2022)
Innlevert: 23.11.2021
Sendt: 24.11.2021
Besvart: 02.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): De foreslåtte endringene av heimevernsdistriktenes geografiske inndeling er ment å styrke beredskapen gjennom bedret samsvar mellom Heimevernets operasjonsområde, og politi og regionnivå.
Hvilke konkrete avklaringer forventer regjeringen fra Stortinget som gjør at disse endringene likevel ikke skal ikke gjennomføres?

Begrunnelse

I Prop. 1 S Tillegg 1 (2021-2022) foreslås det at romertallsvedtak XI i Prop. 1 S (2021-2022) Gul bok trekkes, med følgende begrunnelse: Regjeringen mener det er hensiktsmessig at en slik beslutning avventer Stortingets vurdering av andre relevante forhold, herunder regionreformen og politireformen, og foreslår derfor at forslag til romertallsvedtak XI i Gul bok utgår.”

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen vil se heimevernsdistriktenes geografiske inndeling i sammenheng med regionreformen og politireformen. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når disse forholdene er vurdert i en større sammenheng.