Skriftlig spørsmål fra Ove Trellevik (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:459 (2021-2022)
Innlevert: 24.11.2021
Sendt: 24.11.2021
Besvart: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Ove Trellevik (H)

Spørsmål

Ove Trellevik (H): Når ser regjeringen for seg at behandlingen av denne utredningen er ferdig, slik at Statnett kan sende melding/starte opp arbeidet med en ny tredje forbindelse?

Begrunnelse

Det er omfattende forbruksplaner langs kysten av Vestlandet. Forbruksplanene knytter seg til elektrifisering av olje- og gassnæring, etablering av ny industri og vekst i alminnelig forsyning som følge av det grønne skiftet og generell elektrifisering i samfunnet. Mangel på nettkapasitet er imidlertid en barriere for prosjektene. Stopper denne utviklingen opp grunnet mangel på nettkapasitet, stopper utviklingen i det grønne skiftet som er nødvendig for å nå klimamålene. Det estimerte merkraftbehovet i Bergensområdet var i 2019 700Mw. Dette har nå vokst til over 3000 Mw i 2021. Vestlandet har altså ikke et luksusproblem. Vi har et klimaproblem om ikke behovet for kraft finner en løsning. For Kollsnes sin del så må en ny 3.linje/kabel være påbegynt innen 2025, i tillegg til at de kortsiktige tiltakene som Statnett skisserer være realisert. Statnett har gjennomført en konseptvalgutredning (KVU)for Bergen og omland for å vurdere konsekvensen av de store forbruksplanene i området. For å møte det planlagte økte forbruket i Bergen og omland foreslår Statnett å bygge en tredje forbindelse til Kollsnes. KVU for Bergen og Omland er nå til behandling hos OED.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Representanten viser i bakgrunnen for sitt spørsmål til Statnetts konseptvalgutredning (KVU) for Bergen og omland. Statnett har utarbeidet en KVU for Bergen og omland som vurderer behovet for å gjøre tiltak, og ulike nettløsninger som kan legge til rette for forbruksvekst i området.

Jeg er godt kjent med at det er mange planer om nytt forbruk i bergensområdet. Jeg synes det er positivt å se så mange planer om elektrifisering og ny grønn industri. Departementet har hatt KVUen for Bergen og omland på høring og skal gi en prosessledende uttalelse før Statnett kan videreutvikle, melde og konsesjonssøke tiltak. Departementet jobber med å ferdigstille den prosessledende uttalelsen så snart som mulig. Statnett har allerede satt i gang planleggingen av flere mindre tiltak som vil bedre kapasiteten i nettet frem mot 2026.