Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:491 (2021-2022)
Innlevert: 26.11.2021
Sendt: 26.11.2021
Besvart: 03.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hva skal til for at statsråden følger motparter i Storbritannia som ikke planlegger å sende britiske statsråder til OL i Beijing i 2022?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime sa kulturministeren at «Spørsmålet om diplomatisk boikott er altså ikke et virkemiddel som denne regjeringen tror på.». I en debatt i det britiske underhuset sa husets leder, Jacob Rees-Mogg, at «no tickets have been booked» på spørsmål om regjeringen har tenkt til å gjennomføre en diplomatisk boikott av OL i Kina. Den amerikanske presidenten, Joe Biden, har uttalt at han vurderer en tilsvarende boikott og vil diskutere spørsmålet med internasjonale partnere.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Som jeg svarte representanten Melby i Stortingets ordinære spørretime 24. november har Norge ingen tradisjon for diplomatisk boikott av idrettsarrangement. Denne regjeringen tror mer på dialog enn boikott som virkemiddel.
Når norske regjeringsmedlemmer er til stede på olympiske og paralympiske leker er vi der som Norges idrettsforbunds gjester. Det er tradisjon for at regjeringen er til stede ved slike anledninger, og jeg ser det som naturlig at en stor vinteridrettsnasjon som Norge har tilstedeværelse fra regjeringen for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere.
Pandemien vil prege OL i Beijing, slik den også preget lekene i Tokyo i sommer. Såfremt pandemibegrensningene ikke blir så strenge at det ikke blir naturlig å reise, planlegger regjeringen å være til stede både under OL og paralympiske leker i Beijing.
Jeg har takket ja til idrettsforbundets invitasjon og planlegger å være tilstede under de paralympiske leker. Jeg ser på dette som en mulighet til å sette søkelys på en gruppe utøvere som i aller høyeste grad lever opp til de olympiske idealer. Regjeringen vil også være representert under de olympiske leker.
Det er, som jeg også sa i spørretimen 24. november, avgjørende at internasjonal presse får utføre sitt arbeid uhindret innenfor de begrensningene smittevernreglene gir under lekene. Jeg er også opptatt av at det ikke skal legges begrensninger på utøvernes ytrings- eller handlingsfrihet.
For øvrig trekker representanten Melby her opp en hypotetisk problemstilling. Jeg er ikke kjent med at regjeringen i Storbritannia eller andre vestlige land har besluttet ikke å sende representanter til olympiske eller paralympiske leker i Beijing.