Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:732 (2021-2022)
Innlevert: 17.12.2021
Sendt: 20.12.2021
Besvart: 04.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): Hvor mye høyere strømregning får en gjennomsnittsfamilie i sør med et årlig strømforbruk på 20 000 kw/t, i vintermånedene januar, februar og mars 2022, hvis regjeringens refererte forventede strømpris for kvartalet slår til?

Begrunnelse

Regjeringen viser i Prop 44.L til følgende:
Per 15. desember 2021 er terminprisene registrert hos Nasdaq for de sørlige prisområdene i Norge på 179 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for januar, og 159 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for første kvartal 2022. For prisområdene i Midt- og Nord-Norge er terminpriser på henholdsvis 100 og 97 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for januar. Terminprisene for første kvartal 2022 ligger på 79 og 77 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift i henholdsvis Midt- og Nord-Norge.
Selv med regjeringens strømstøtte for husholdningene, vil regningen bli vesentlig høyere, da gjennomsnittlig kw/t pris estimeres til å være vesentlig høyere enn det siste tiårets gjennomsnittpriser. Det ønskes utredet hvor mye større regningen blir, selv med støtteordningen.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Forutsatt en gjennomsnittlig kraftpris på 159 øre per kWh i første kvartal 2022 vil en husstand med 20 000 kWh i årlig forbruk få en samlet strømregning for månedene januar, februar og mars på totalt 17 898 kroner uten stønadsordningen. Dette inkluderer anslag for nettleie, mva., elavgift på 16,67 øre per kWh, enovaavgift og elsertifikater og leverandørpåslag.
Hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig kraftpris i perioden 2012-2020, som er 34 øre per kWh, vil en tilsvarende strømregning for januar, februar og mars være på totalt 7 179 kroner.
Regjeringen har foreslått flere tiltak for å redusere strømregningen for husholdninger. Dersom man forutsetter en gjennomsnittlig kraftpris på 159 øre per kWh i første kvartal 2022 og regner inn stønadsordningen og reduksjon i elavgiften fra 16,67 til 8,67 øre per kWh, vil tilsvarende regning for januar, februar og mars være på totalt 13 015 kroner.
Jeg vil understreke at disse anslagene er gjennomsnittsberegninger gjort av NVE basert på ulike forutsetninger. Faktisk strømregning vil variere fra husstand til husstand.