Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:776 (2021-2022)
Innlevert: 31.12.2021
Sendt: 03.01.2022
Besvart: 10.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å etablere en støtteordningen for høy strømpris som også omfatter for eksempel idrettslag som eier egne anlegg uavhengig av eieformen på anleggene?

Begrunnelse

20. desember mottok undertegnede brev fra Norges idrettsforbund (NIF), ved Idrettspresident Berit Kjøll, hvor NIF ber om at idrettslag som eier egne anlegg kommer inn under støtteordningen for høy strømpris. Gjennom den siste tiden har en rekke aktører stått frem i media med bekymringer for videre drift med de ekstreme strømprisene. Dette er meget bekymringsverdig i en krisetid det idrett, kultur og frivillighetet har hatt utfordringer med frafall under pandemien. Stengte haller, økt deltakeravgifter og reduserte tilbud vil kunne forverre situasjonen i det man nå går inn i frivillighetens år.
Utdrag fra brev:
Strømpriser – behov for støttetiltak for idrettslag som eier idrettsanlegg
Regjeringen lanserte 11. desember en støtteordning som skulle hjelpe husholdningene med å betale strømregningene for desember og kommende måneder. Ved hjelp av SV har ordningen blitt bedret noe, men idrettslag og annen frivillig virksomhet faller ikke inn under ordningen.
Mange idrettslag rundt om i hele landet eier idretts- og nærmiljøanlegg. Typiske anlegg er:

• • Klubbhus
• • Lysløyper og snøproduksjonsanlegg
• • Kunstisanlegg
• • Flomlysanlegg på fotballbaner og andre utendørsanlegg
• • Fotballbaner med undervarme
• • Diverse innendørsanlegg

De høye strømprisene har gitt mange idrettslag, som lever av frivillighet, store ubudsjetterte kostnader. Idrettslagene har svært få muligheter til å skaffe ekstra inntekter for å dekke disse kostnadene.
Noen lag kan tære noe på oppsparte midler i en kortere periode, men for mange lag vil de økte kostnadene måtte hentes inn gjennom økte medlemskontingenter og treningsavgifter, eller nedstenging av anlegg og forkortet sesong. Dette betyr at det vil bli dyrere å være med i idretten, og at gode tilbud blir borte. Dette er en utvikling verken Norges idrettsforbund, idrettslagene eller myndighetene ønsker.
Den pågående pandemien har vist hvor viktig idretten og idrettsanleggene er for svært mange barn og voksne både i et folkehelseperspektiv og ikke minst som en sosial arena.
Norges idrettsforbund sendte brev til Olje- og energiministeren, Finansministeren og Kulturministeren 14. desember hvor vi ba om at idretten ble inkludert i ordningen.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Jeg har stor forståelse for at høye strømpriser er utfordrende for mange idrettslag og andre frivillige lag og foreninger. Særlig gjelder dette for lag som eier egne anlegg. Regjeringa følger situasjonen i strømmarkedet og konsekvensene dette har for frivillig sektor nøye.

Kulturdepartementet har mottatt flere henvendelser fra idretten og frivillig sektor om saken. Dette tar jeg på største alvor og vi ser derfor nå nærmere på omfanget av problemet og hva som bør gjøres.