Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:934 (2021-2022)
Innlevert: 17.01.2022
Sendt: 17.01.2022
Besvart: 25.01.2022 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvordan skal koronatestene gjøres gratis tilgjengelig for befolkningen, nå når mange vil ha behov for opptil flere tester i uken?

Begrunnelse

Det har i lengre tid vært vanskelig å få tak i hurtigtester, og når man får tak i en/flere kan de være relativt dyre. I de nye tiltakene som ble presentert 13.01.22 legges det opp til at testing skal erstatte karantene ved at man tester seg på dag 3 og 5, og at jevnlig testing tas i bruk på skoler i områder med høyt smittetrykk. Dette vil medføre et høyt forbruk av tester for familier med skolebarn. Med dagens prisnivå på tester kan det bli en dyr vår for de som bor i områder med høyt smittetrykk. Nakstad uttaler til NRK 17.01 at det fort kan bli 10-15 tester i uken for de som skal teste seg fremfor karantene.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Som representanten påpeker medfører innførte og planlagte endringer i karantenebestemmelsene at det blir et økt behov for selvtester. Vi jobber kontinuerlig med å sørge for at nok tester blir gjort tilgjengelig for innbyggerne i kommunene. De som trenger tester skal slippe å kjøpe inn disse selv. For å sørge for god tilgang på gratis selvtester, må både anskaffelser, leveranser og logistikk være på plass. Videre må kommunene ha gode systemer for både mottak og distribusjon ut til brukerne.

Jeg kan orientere representanten om at Helsedirektoratet den 17. januar sende et brev til statsforvaltere og kommuner der de ber dem om å gjøre følgende:

1. Bygger opp lagerkapasiteten slik at kommunen kan lagre et antall selvtester tilsvarende

minst to ganger innbyggertallet i kommunen. Dersom kommunen har behov for større

lagerfasiliteter, bør arbeidet med å få på plass dette starte. Det ble også minnet om at selvtester må lagres temperert i frostsikkert rom ved 2-30 °C.

2. Oppretter logistikk for utlevering av selvtester til innbyggere.

3. Informerer befolkningen om hvor de kan hente selvtester, og når og hvordan de skal

benyttes.

4. Rapporterer til statsforvalterne når punkt 1 – 3 er utført.

5. Statsforvalterne ble bedt om å vurdere og eventuelt bidra til å øke kapasiteten i

lagrene på knutepunktene som forsynes fra nasjonalt lager.

6. Statsforvalterne og kommunene må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet til utkjøring av

tester fra lager på knutepunktene.

Videre henstilles kommunene om å ha ovenstående klart så snart som mulig, og senest onsdag 26. januar 2022. Helsedirektoratet vil fortsette å sende ut tester hver uke til de etablerte knutepunktene. Den ukentlige utkjøringen vil øke fra uke 4. Fra uke 3 til uke 8 vil det bli levert 50 millioner tester til nasjonalt lager. I tillegg pågår ytterligere anskaffelser. Testene vil bli fordelt i samarbeid med statsforvalterne på grunnlag av folketall, lagerstatus og smittetrykk i den enkelte kommune.

Det er fortsatt noe usikkerhet om enkelte leveransetidspunkter, grunnet stor etterspørsel etter tester i det globale markedet. Det arbeides derfor med prioriteringskriterier som skal benyttes ved evt. knapphet på tester.

Jeg vil forsikre meg om at kommunene følger opp de punkter som er skissert i brevet fra Helsedirektoratet og har god tilgang på selvtester, før vi iverksetter ytterligere endringer i TISK-strategien.