Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:975 (2021-2022)
Innlevert: 21.01.2022
Sendt: 21.01.2022
Besvart: 28.01.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil statsråden ta bekymringen fra bl.a. Bymuseet i Bergen på alvor og sørge for at strømprisene ikke blir en fare for norsk kulturhistorie?

Begrunnelse

Undertegnede mottar i disse tider en rekke henvendelser fra kultur, idrett og frivillighet som er svært bekymret for hva strømprisene vil bety for deres fremtid. Senest i dag henvendte Bymuseet i Bergen seg angående deres strømregningen for desember. Denne er en god illustrasjon på hvor ekstrem situasjonen er. Museet forventet at denne ville ligge høyere enn i fjor, men jeg skjønner godt at de fikk sjokk når de så fakturaen på nærmere 1 million kr.
Differansen utgjør kr 748 501, dvs. over 300 % økning fra desemberregningen de fikk året før. Museet er i utgangspunktet underfinansiert, har mistet store deler av sine inntekter og besøkende gjennom pandemien og får nå en enorm strømregning på toppen.
Bymuseet i Bergen har ansvar for 112 museumsbygninger, hvor av 105 av dem er av høy kulturhistorisk verdi. De høye strømregningene vil være kritisk for driften og er absolutt noe som bør bekymre kulturministeren.
Det har imidlertid vært svært stille fra ministeren ovenfor museene, akkurat slik det også var ovenfor idretten i lang tid.
Det er mange aktører i ulike deler av samfunn- og næringsliv som kjenner på disse utfordringene. Mange opplever at regjeringen sleper bena etter seg og vil komme med almisser fremfor hurtige, gode og forutsigbare løsninger, som f.eks. fastpris på strøm som FrP har foreslått.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Frustrasjonen over høye strømpriser er fullt forståelig. Regjeringen har iverksatt ordninger for nesten 15 milliarder for å avhjelpe situasjonen. Så er kulturlivet ulikt, og har ulike behov avhengig av hvordan man er organisert, om man har langsiktige fastprisavtaler – og hvem som finansierer driften av hver enkelt institusjon. Mange av de største statlige institusjonene vil måtte håndtere ekstraordinære driftsutgifter i sammenheng med det løpende budsjettarbeidet, og reguleres i påfølgende budsjettår, da dette gjelder alle statlige aktører langt utover kulturfeltet. De fleste offentlig støttede museene har en offentlig tilskuddsandel på mellom 60 og 90 %, og vil slik sett være i tilsvarende situasjon.
Dette er en ekstraordinær situasjon, og det er svært uheldig at den kommer på toppen av en allerede krevende pandemi. Regjeringen vil fortsette å følge situasjonen nøye.