Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1161 (2021-2022)
Innlevert: 04.02.2022
Sendt: 07.02.2022
Besvart: 11.02.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Hva er tidsplanen for oppfølging av utredning om ID-merking og registrering av hunder når departementet mottar utredningen fra Mattilsynet?

Begrunnelse

Mattilsynet opplyste til NRK 03.02.22 at de arbeider med en utredning om ID-merking og registrering av hunder, som vil blir levert til Landbruks- og matdepartementet i løpet av uke 6, jf. https://www.nrk.no/norge/lippestad-om-hundeavl-dom_-_-det-er-ikke-et-generelt-forbud-1.15839105.

Sandra Borch (Sp)

Svar

Sandra Borch: Landbruks- og matdepartementet har ikke mottatt Mattilsynets utredning om ID-merking og registrering av hunder. Utredningen skal svare på flere ulike forhold knyttet til faglig nytte, juridiske- og økonomiske spørsmål. Med bakgrunn i dette kan jeg på nåværende tidspunkt derfor ikke si når Mattilsynets forslag vil være ferdig vurdert i departementet.