Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1251 (2021-2022)
Innlevert: 13.02.2022
Sendt: 14.02.2022
Besvart: 18.02.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Viser til spørsmål 15:592. Her oppfattet jeg statsråden som positiv til at firmaer som raskt betaler skyldig avdrag, kan være i stand til å betjene ny avdragsordning og fortjener en ny sjanse. Det budskapet ser ikke ut til å ha nådd skatteetaten.
Vil statsråden ta initiativ til å endre praksisen hos skatteetaten?

Begrunnelse

Viser til sak i Dagbladet, søndag 13.februar, om bedrifter som fortviler over dagens praksis. https://borsen.dagbladet.no/nyheter/fortviler-over-skatteregning---mareritt/75326566
Dette har altså vært tema i spørsmålet nevnt over, samt i muntlig spørretime onsdag 9.februar, i tillegg til at Frp har fremmet konkret forslag i Stortinget om å endre praksis.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Jeg har forståelse for at mange virksomheter sliter som følge av restriksjonene. Dette var også bakgrunnen for den midlertidige ordningen for utsatt betaling av skatt og avgift som gjaldt fra 10. juni 2020 til 30. juni 2021. De som fikk innvilget betalingsutsettelse etter ordningen, kan betale de utsatte kravene i tolv avdrag. De to første avdragene hadde betalingsfrist 31. oktober og 30. november 2021, mens det er gitt lengre avdragstid for de ti siste avdragene som kan betales i perioden 31. mars til 30. desember 2022. Videre er det innført en ny utsettelsesordning for skatter og avgifter som forfaller i perioden 1. januar til 31. mars 2022, med en etterfølgende avdragsordning også for disse kravene.

Avdragsordningen er betinget av at betalingsfristene overholdes. De som ikke klarer å betale innen betalingsfristene, kan få en ny avdragsordning etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse. En slik ordning innvilges ikke automatisk, men kan gis etter søknad. Søknaden vil bli undergitt en mer grundig vurdering, og det vil bli stilt noe strengere krav for å få innvilget utsettelse enn etter den midlertidige ordningen. Vi må prøve å oppnå at vi hjelper de bærekraftige virksomhetene gjennom en midlertidig ekstraordinær situasjon for noen bransjer.