Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1379 (2021-2022)
Innlevert: 25.02.2022
Sendt: 25.02.2022
Besvart: 04.03.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Grete Wold (SV)

Spørsmål

Grete Wold (SV): Viser til Russlands angrep på Ukraina og behovet for et apparat som kan bistå den ukrainske befolkningen på flukt.
Hvilken akuttkapasitet har Norge for å ta imot flyktninger fra Ukraina, hvor mange personer, når og hvilke mottak er klare?

Begrunnelse

Situasjonen for sivile i Ukraina er svært alvorlig. Vi ser allerede at mennesker flykter fra krigshandlingene og svært mange kan framover bli tvunget på flukt. Putin-regimet bryter internasjonal rett og velger vold som virkemiddel for å tvinge sin vilje på et naboland.
En full krig i Ukraina, og i verste fall en russisk okkupasjon, kan sende ytterligere mennesker på flukt. Vi må være forberedt på at det kan skje, og alle land i Europa må i en slik situasjon ta sitt ansvar for å gi ukrainske flyktninger trygghet. Norge må være klar til å ta vår del av dette ansvaret og kommunene må forberedes på å ta imot flyktninger.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Den tragiske utviklingen i Ukraina har allerede medført at et stort antall mennesker har blitt tvunget på flukt. De fleste befinner seg i Ukrainas naboland, men også Norge må regne med en økning i antallet flyktninger som kommer til landet i tiden fremover.
Jeg følger tett med på utviklingen og er opptatt av å ha god beredskap for å innkvartere asylsøkere som kommer til Norge. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for innkvartering av asylsøkere og oppskalerer nå mottakskapasiteten vesentlig. Jeg er i løpende dialog med UDI om utviklingen.
En rekke beredskapstiltak er iverksatt gjennom de siste årene for å håndtere en ny økning i asylankomstene. Nasjonalt ankomstsenter er det viktigste forhåndsforberedte beredskapstiltaket for den innledende asylfasen, og er raskt skalerbart dersom ankomstene skulle øke. UDI har også etablert et godt beredskapsplanverk og har inngått rammeavtaler for vesentlig oppskalering av mottakskapasiteten for øvrig. Dette kommer godt med når UDI nå forbereder en oppskalering av mottakskapasiteten.
Dersom den ordinære mottakskapasiteten ikke strekker til i en akutt situasjon, kan det i tillegg bli aktuelt å benytte hoteller og andre mer akutte innkvarteringsløsninger, slik det ble gjort under ankomstkrisen i 2015 og i forbindelse med evakueringen fra Afghanistan i fjor høst.