Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1998 (2021-2022)
Innlevert: 06.05.2022
Sendt: 09.05.2022
Besvart: 13.05.2022 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Kan statsråden redegjøre for statens inntekter fra merverdiavgift på alternativ behandling etter at unntaket for alternativ behandling i Merverdiavgiftsloven ble opphevet, fordelt på de ulike bransjene som ble omfattet av vedtaket?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Fra 1. januar 2021 ble det innført plikt til å beregne merverdiavgift for omsetning og formidling av alternativ behandling. Ved innføring av merverdiavgift på alternativ behandling ble de årlige merverdiavgiftsinntektene anslått å øke med om lag 250 mill. kroner årlig.
Merverdiavgiftsinntektene regnskapsføres samlet på samme kapittel og post på statsbudsjettet og det foreligger ikke regnskapstall som viser merverdiavgiftsinntektene fra enkelttjenester som alternative behandlingstjenester. Det er derfor heller ikke mulig å oppgi inntekter fordelt på ulike alternative behandlingstjenester.