Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2040 (2021-2022)
Innlevert: 11.05.2022
Sendt: 12.05.2022
Besvart: 23.05.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Vil regjeringen ta bidra til å endre den offisielle norske betegnelsen på Hviterussland blir til Belarus, slik også svært mange andre land har gjort?

Begrunnelse

Nylig besøkte den hviterussiske opposisjonen Norge. Fra dem kom et tydelig budskap om at Norge må endre vår offisielle navn på Hviterussland til Belarus. Norge er et av et minkende antall land som fremdeles bruker Hviterussland. Det er åpenbart at navnet gir assosiasjoner til Russland, og hviterussere knytter dette navnet til tida da landet var underlagt Russland, og foretrekker navnet Belarus.
Utenriksministeren har tidligere understreket at det er andre forhold enn navnet Norge bruker på landet som opptar statsråden mer. Arbeidet for menneskerettigheter, frie og demokratiske valg, ytringsfrihet og demokrati i Hviterussland må forsterkes. Når likevel opposisjonen trekker fram navnet som brukes som en sak av betydning er det kanskje noe som tilsier en revurdering av regjeringens tidligere ståsted.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Spørsmålet om Norge offisielt bør gå over til å bruke «Belarus» i stedet for «Hviterussland» ble tatt opp av stortingsrepresentanter også i forrige stortingsperiode. Den daværende regjeringen valgte som kjent å videreføre formen «Hviterussland». Denne regjeringen gjør sine egne vurderinger av dette spørsmålet, et arbeid som ventelig konkluderes i løpet av kort tid.