Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:2413 (2021-2022)
Innlevert: 21.06.2022
Sendt: 21.06.2022
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 27.06.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Synes statsråden det er greit at drivstoff merkes feil og hvis ikke, hva vil statsråden gjøre for å få regelverket endret?

Begrunnelse

Nylig kunne vi lese på Amcar.no at pumper med 98-oktan merkes E5. Det at det merkes at det inneholder 5 % etanol når det ikke gjør det er problematisk. Flere eldre biler bør unngå etanol da det kan gjøre stor skade. Det tærer på bl.a. slanger og forgassere på biler som ikke er laget for slik tilsetting. Uavhengig om dette regelverket skyldes EU-direktiver, norske regler eller snever tolkning så bør det endres slik at forbrukere vet hva de fyller på tanken. Jeg ønsker derfor å vite om finansministeren er enig med Fremskrittspartiet i at dette må endres og hva han gjør for å få til det.

Jon-Ivar Nygård (A)

Svar

Jon-Ivar Nygård: Merking av type drivstoff som er tilgjengelig på energistasjoner reguleres av § 7 i forskrift om infrastruktur for alternativt drivstoff.

Ǥ 7.Merking av offentlige tilgjengelige ladepunkter og energistasjoner

På energistasjoner for motorvogner, skal pumper og dyser merkes på en tydelig og godt synlig måte med ett eller flere symboler, som viser hvilke typer drivstoff som er tilgjengelig. Symbolene skal være utformet i henhold til standard EN 16942+A1:2021.

På offentlig tilgjengelige ladepunkter skal det på en tydelig og godt synlig måte være angitt hvilke type kontakter som er tilgjengelig. Merking skal være i henhold til standard EN 17186»

Det følger av overgangsbestemmelsen § 10 at merking på energistasjoner skal være etablert fra 1.juli 2022.

«Fra 1. juli 2022 gjelder § 7 for etablerte og senere etableringer av energistasjoner og ladepunkt.»

Det er altså den europeiske standarden for pumpemerking (NS-EN 16942+A1:2021) som viser hvordan pumpemerkingen skal gjennomføres.

For bensin som oppfyller produktstandarden NS-EN 228 gis det anledning til innblanding av opptil 5 volumprosent bioetanol. Disse bensinproduktene skal være merket med symbolet E5. Bensinproduktene kan også merkes med E10 eller E85. Symbolet viser det maksimale innholdet av etanol som er blandet inn.

I Norge er det så langt praktisert at det kun er produktet 95 blyfri som har innblanding med bioetanol opptil 5 volumprosent. Produktet 98 blyfri bensin har her i landet ikke blitt blandet med bioetanol, men dette er fullt mulig i henhold til produktstandarden NS-EN 228. Fordi det er tillatt å blande inn bioetanol også i 98 oktan blyfri bensin, må det også merkes med E5. Det er den europeiske produktstandarden som avgjør hvilke symbol som skal benyttes for pumpemerking for drivstoff. Denne merkingen har vært obligatorisk i EU-landene siden 12. oktober 2018.