Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2558 (2021-2022)
Innlevert: 01.08.2022
Sendt: 01.08.2022
Besvart: 08.08.2022 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil statsråden ta initiativ til at poker ikke lenger regnes som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall, da det påviselig er et ferdighetsspill?

Begrunnelse

I juli ble Espen Uhlen Jørstad historisk da han som første nordmann vant VM i poker i Las Vegas. Dette er en enorm prestasjon og har skapt stor begeistring landet rundt. Imidlertid er det mange som reagerer på Norges svært rigide regelverk og at spillere føler de må flytte utenlands for å konkurrere.
Lotteritilsynet skriver «I Norge er poker regnet som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall. Pokerspill med innskudd og gevinst oppfyller vilkårene i lotteridefinisjonen, og er dermed et lotteri etter lotteriloven.»
Samtidig er det solid grunnlag for å anerkjenne at det kun er for de spillerne med aller minst kompetanse og ferdighet at spillet får helt eller tilfeldig utfall. Selv med grunnleggende ferdigheter vil en spiller raskt få mer enn delvis påvirkning på utfallet. Det er en lang rekke norske spillere som deltar i internasjonale turneringer, hvor spillerne også rangeres. Slike turneringer er preget av alt annet enn tilfeldigheter.

Anette Trettebergstuen (A)

Svar

Anette Trettebergstuen: Som representanten Hjemdal påpeker er det riktig at økte ferdigheter til dels vil kunne påvirke utfallet i et pokerspill over tid. En trent pokerspiller vil over tid kunne vinne over en utrent spiller ved hjelp av god hukommelse og utholdenhet i tillegg til psykologiske, matematiske og taktiske ferdigheter. Det er av den grunn ikke tvilsomt at pokerspill delvis avgjøres av ferdighet. Utdelingen av kortene vil likevel alltid utgjøre et stort tilfeldighetselement. Poker er av den grunn betraktet som et kombinasjonsspill, hvor vinnersjansen dels beror på dyktighet og delvis tilfeldighet. En slik forståelse ble også lagt til grunn i forslag til ny pengespillov uten at dette ble problematisert av Fremskrittspartiet. Loven er nå vedtatt og trer i kraft 01. januar 2023. Jeg vil ikke ta initiativ til å gjøre endringer rundt denne forståelsen.