Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2658 (2021-2022)
Innlevert: 16.08.2022
Sendt: 17.08.2022
Besvart: 24.08.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Hvordan vil justisministeren følge opp at utvalget om rolleforståelse i politiet har utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting og innsynsbegjæringer?

Begrunnelse

Utvalget om rolleforståelse i politiet skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). Utredningen skal leveres innen seks måneder etter oppstart av arbeidet. Nå meldes det om at rolleforståelsesutvalgets arbeid forlenges ut 2022 grunnet utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting og innsynsbegjæringer.
Bakgrunnen for utvalgets arbeid er det samrøre Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) har hatt med politiet. Mellom 2001 og 2018 har NNPF mottatt nesten tre millioner kroner fra politiets eget budsjett. Foreningen har lenge brukt politiets kontaktinformasjon. Politi har opptrådd i uniform på oppdrag for organisasjonen og det er dokumentert hendelser som at en politibetjent underviste en skoleklasse med en PowerPoint-presentasjon med NNPF-logo, uten å være på oppdrag for NNPF. I 2013 ble det inngått en avtale mellom politiet, Arbeidstilsynet, Kristiansand kommune og NNPF. I avtalen lå det innbakt et krav om at skjenkestedene måtte henge opp et skilt fra NNPF. Dersom skjenkestedet gikk med på avtalen, fikk de slippe prikker fra skjenkekontrollen. Politidirektoratet mente avtalen og innholdet var «svært uheldig». deltagelse på Norsk Narkotikapolitiforenings (NNPF) utdanningskonferanse kunne bidra til økning i politilønnen. NRK har tidligere omtalt at NNPF-medlemskapskontingenten ble trukket rett fra lønnen til politimedlemmer i foreningen. VG omtalte i august 2021 en klage om rolleblanding fra 2016, som Politidirektoratet tok opp i et møte med NNPF. På direktoratets side av bordet, satt én som satt i styret og var tidligere leder av foreningen. Dette er bare noen eksempler som utgjør det alvorlige bakteppet for utvalgets arbeid.
Utvalget har opplyst at de sliter med å få tak i den informasjonen de trenger, etter at NNPF har sagt nei til å utlevere dokumentasjon. At NNPF tidlig i prosessen satt seg på bakbeina er sterkt kritikkverdig og som i seg selv illustrerer hvordan politiets bånd til denne organisasjonen er problematisk.
Manglende innsyn har ført til forsinkelse i arbeidet og er noe som gjør arbeidet krevende. Hvordan ser ministeren på at utvalget sliter med å få tilstrekkelig innsyn og hva vil ministeren gjøre for å sikre at utvalget får den informasjonen de trenger for å levere en mest mulig opplysende rapport.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Mitt departement er gjort kjent med at utvalget har hatt utfordringer med å håndtere et stort antall innsynsbegjæringer, samt med informasjonsinnhenting som utvalget vurderer som nødvendig for å få oversikt over sakens faktiske sider.
Utvalget har derfor fått styrket sekretariatet med en stilling, samt fått forlenget fristen for ferdigstillelse av sin utredning. Utvalget skal levere sin utredning i januar 2023.