Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:682 (2022-2023)
Innlevert: 09.12.2022
Sendt: 12.12.2022
Besvart: 21.12.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I Nasjonal trusselvurdering for 2022 fastslår PST at Iran og andre autoritære stater bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke personer i Norge.
Kan justisministeren redegjøre for hva regjeringen vet om omfanget av iransk etterretningsvirksomhet på norsk jord, og hva som gjøres for å forhindre slik virksomhet?

Begrunnelse

I Nasjonal trusselvurdering for 2022 fastslår PST at Iran og andre autoritære stater bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke personer i Norge. Disse landenes myndigheter ønsker at deres politiske motstandere ikke skal føle seg trygge nok til å ytre seg offentlig. Hensikten er å undergrave politisk opposisjon eller det de oppfatter som uønskede ytringer.
Iransk etterretningsvirksomhet har en dramatisk historie i Norge. I oktober 1993 ble forlagssjef William Nygaard i Aschehoug skutt utenfor sin egen bolig, etter at Irans åndelige leder ayatollah Khomeini hadde avsagt en dødsdom over forfatteren Salman Rushdie og hans forleggere og oversettere. Politiet hadde mistanke om at folk med tilknytning til ambassaden i Oslo hadde medvirket til attentatet, og i 2021 siktet politiet en høytstående, tidligere iransk diplomat ved landets ambassade i Oslo for medvirkning til drapsforsøket på Nygaard.
Som følge av demonstrasjonene i Iran er allerede elleve demonstranter blitt dømt til døden. Det er en reell fare for at regimet til Ayatolla Khamenei vil slå tilbake mot demonstrantene med like voldsom brutalitet som da mange tusen ble henrettet på 80-tallet. De siste ukene har norsk-iranere demonstrert mot regimet flere steder i Norge.
Torsdag den 25. november fattet FNs menneskerettighetsråd et vedtak om at det skal opprettes et internasjonalt utvalg som skal granske alle menneskerettsbrudd knyttet til iranske sikkerhetsstyrkers håndtering av de pågående demonstrasjonene.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Jeg viser til mitt svar av 5. desember 2022 på skriftlig spørsmål nr. 454 fra stortingsrepresentant Moxnes vedrørende samme tematikk som stortingsrepresentant Hansson her adresserer.
Det er en hovedprioritering for regjeringen at alle som bor i Norge skal kunne kjenne seg trygge. Trusler fra representanter for fremmede stater er noe jeg ser svært alvorlig på. Begrunnelsen for representantens spørsmål viser at han er klar over at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser Iran som en autoritær stat som bruker sine etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke personer i Norge. Det ligger i samfunnsoppdraget til PST å avdekke, forebygge, stanse og etterforske ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge, også med hensyn til kartlegging av eller truende adferd mot enkeltpersoner. PST har derfor fokus på slik virksomhet fra Irans side. Ved mistanke om andre straffbare forhold fra et utenlandsk regime har det øvrige politiet tilsvarende ansvar. PST og det øvrige politiet følger opp sitt ansvar i samarbeid med andre offentlige organer. Flere departementer jobber dessuten sammen for å forebygge og motvirke ulike former for transnasjonal undertrykkelse i Norge.
PST og politiet ellers trenger kunnskap for å kunne forebygge og motvirke slike handlinger. Alle som mener at de er overvåket eller truet oppfordres til å melde fra.
I saker der det fra politiets eller PSTs side avdekkes forhold hvor det kan være tale om brudd på norsk straffelov eller brudd på Wienkonvensjonen, er Utenriksdepartementet beredt til å følge opp slike forhold med de det gjelder gjennom diplomatiske kanaler. Utenriksdepartementet legger til grunn at ambassader i Oslo driver normal diplomatisk virksomhet, og forholder seg til norske lover og regler.