Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til kommunal- og distriktsministeren

Dokument nr. 15:709 (2022-2023)
Innlevert: 13.12.2022
Sendt: 13.12.2022
Rette vedkommende: Barne- og familieministeren
Besvart: 20.12.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

Aleksander Stokkebø (H)

Spørsmål

Aleksander Stokkebø (H): Hvilke steder i Norge er av statsforvalterne definert som "typisk turiststed", og i hvilke fylker befinner disse seg i?

Begrunnelse

Viser til Lov om helligdager og helligdagsfred, § 5 sjette ledd, hvor følgende fremgår:

"Statsforvalteren kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed, se annet ledd nr. 4, for hele året eller deler av året. Som typisk turiststed kan bare regnes område der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister"

Jeg ber om en oversikt over hvilke steder i Norge som av statsforvalterne er definert som "typisk turiststed", samt i hvilke fylker disse befinner seg i.

Kjersti Toppe (Sp)

Svar

Kjersti Toppe:

Svaret med tabell i pdf-format