Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1954 (2022-2023)
Innlevert: 14.04.2023
Sendt: 14.04.2023
Besvart: 26.04.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Stemmer det at Arbeidstilsynet har valgt å fjerne muligheten for å varsle om arbeidslivskriminalitet på polsk, og kan statsråden i så fall redegjøre for bakgrunnen for dette?

Begrunnelse

På arbeidstilsynets nettsider er det mulig å varsle om arbeidslivkriminalitet. I januar ble det publisert et tipsskjema på polsk. Ifølge et innlegg i Klassekampen og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet ble skjemaet raskt fjernet. Årsaken var at det kom for mange henvendelser og at Arbeidstilsynet ikke hadde kapasitet til å følge opp henvendelsene.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Arbeidstilsynet mottar og vurderer flere tusen tips om mulige brudd på arbeidsmiljøloven hvert år. Alle tips registreres i en database og utgjør en viktig del av grunnlaget for utvelgelse av hvilke virksomheter etaten fører tilsyn med. Tips og informasjon utenfra er viktig for Arbeidstilsynets risikobaserte tilsynsoppfølging, og etaten jobber stadig med å utvikle og forbedre ordninger og tilbud innenfor de ressursrammene som er til rådighet.
Vi har i forbindelse med stortingsrepresentantens spørsmål innhentet innspill fra Arbeidstilsynet. Etaten kunne informere om at tips om kritikkverdige forhold kan sendes inn på alle språk. Dersom Arbeidstilsynet mottar et tips på polsk, vil dette bli behandlet og fulgt opp på lik linje med alle andre tips som tilsynet mottar. Arbeidstilsynet har ikke hatt en egen permanent løsning for innsending av tips på andre språk enn norsk og engelsk. Utenlandske arbeidstakere kan likevel benytte denne løsningen til å sende inn tips på sitt morsmål eller foretrukne språk, og disse tipsene vil inngå i Arbeidstilsynets vurderingsgrunnlag.
Arbeidstilsynet informerte videre om at de i en kort periode også hadde et tilbud om veiledning i norske lover og regler gjennom et nettskjema blant annet på polsk, hvor polske arbeidstakere kunne henvende seg til Arbeidstilsynet og få svar på polsk. Det viste seg imidlertid svært krevende å behandle det store antallet henvendelser på polsk innen rimelig tid, og tilbudet ble av den grunn lagt ned. Samtidig er det verdt å merke at det fremdeles er informasjon på polsk tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider om rettigheter og plikter som følger av å være arbeidstaker i Norge. Arbeidstilsynet kan også ta imot henvendelser på polsk når det er aktuelt.