Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:383 (2023-2024)
Innlevert: 10.11.2023
Sendt: 10.11.2023
Besvart: 16.11.2023 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Vil regjeringen redusere nivået på de økonomiske ytelsene til asylsøkere og flyktninger sånn at de ikke er på et høyere nivå enn våre naboland?

Begrunnelse

Norge opplever en betydelig tilstrømming av asylsøkere og tallet er sterkt økende. Norge mottar vesentlig flere enn våre naboland. Samtidig vet vi at de økonomiske ytelsene asylsøkere mottar i Norge er på et høyere nivå enn hva man får i våre naboland. Dette bidrar at våre ankomsttall er vesentlig høyere enn våre naboland.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Justis- beredskapsministeren orienterte i Stortinget den 9. november 2023 om ankomster av asylsøkere til Norge og andre land i Europa. Ifølge UDI er det registrert rundt 1 000 asylsøknader per uke de siste tre ukene, hvorav mellom 760 og 980 har vært fra ukrainske borgere, jf. Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2023) - UDI. Sverige, Danmark og Finland har registrert et betydelig lavere antall nye søknader fra ukrainske borgere de siste ukene. Som justis- og beredskapsministeren påpekte i sin redegjørelse for Stortinget 9. november, kan den siste tidens utvikling være forbigående eller et tegn på en ny trend som kan kreve nye tiltak.
I perioden januar–oktober 2023 er 31 296 asylsøkere innvilget opphold i Norge, inkludert 27 450 personer som har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, jf. Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2023) - UDI. Regjeringen har lagt til grunn at personer som innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse skal returnere når situasjonen tillater det. Samtidig skal voksne og barn ha en meningsfull hverdag så lenge de oppholder seg i Norge. Det er et mål at voksne raskt skal komme i arbeid og forsørge seg selv. Det må vi legge bedre til rette for. Regjeringen har derfor nylig sendt på høring et forslag som skal bidra til sterkere arbeidsretting av introduksjonsprogrammet.
Regjeringen er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk. Regjeringen vurderer derfor ulike tiltak og mulige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet ellers.
Regjeringen vil fortsatt følge situasjonen nøye, også utviklingen i de andre nordiske landene. Vi er forberedt på å komme raskt tilbake til Stortinget med tiltak når situasjonen tilsier det.