Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1029 (2023-2024)
Innlevert: 25.01.2024
Sendt: 25.01.2024
Besvart: 01.02.2024 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Stortinget har vedtatt å anskaffe seks Seahawk-helikoptre til Kystvakten, jfr. Prop. 94 S (2022-2023), Innst. 403 S (20222023). Forsvarsminister Bjørn Arild Gram uttalte på regjeringens nettsider og i Aftenposten 14.03.2023 at nye helikoptre vil være på plass allerede i 2025. I Bladet Vesterålen 18. januar uttaler kommandør Endre Barane at nye helikoptre vil være på plass i 2026-2027.
Når vil de første Seahawk-helikoptrene bli levert Kystvakten, og når vil samtlige seks helikoptre være levert?

Bjørn Arild Gram (Sp)

Svar

Bjørn Arild Gram: De første Seahawk-helikoptrene forventes levert til Forsvaret i 2026. Samtlige seks helikoptre vil være levert i løpet av 2027. Leveransetidene er basert på kontrakten som ble signert med amerikanske myndigheter i august 2023. Dette er en hurtig leveranse, i tråd med beskrivelsen i Prop. 94 S (2022-2023) jf. Innst. 403 S (2022-2023). Dette er i tråd med informasjonen jeg gav til Stortinget om status i saken gjennom brev til Utenriks- og forsvarskomiteen datert 4. september 2023.
Helikoptrene anskaffes til Forsvaret for støtte av Kystvakten, og vil driftes av Luftforsvaret. Innfasing av helikoptrene vil pågå i 2026-2030. Helikoptrene vil starte operasjoner fra Kystvaktens helikopterbærende fartøy i løpet av denne perioden.