Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samfunnssikkerhet (1 - 20 av 29)

 • Muntlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hva regjeringen gjør for å følge opp den veldig urovekkende konseptutredningen om tilfluktsrom fra våren 2016
 • Muntlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om at vi ser en økende tendens til at det lokale brannvesenet kommer først til situasjoner der politiet skulle ha vært, og der politiet har ansvaret, og hvem det er som har ansvaret hvis brannvesenet ikke griper inn i en livstruende situasjon, eller hvis brannvesenet griper inn, og det går galt
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden sikrer den akuttmedisinske beredskapen på en måte som gjør at den lokale brann- og redningstjenesten ikke blir stående igjen med helsetjenestens ansvar, med bakgrunn i at det kuttes i ambulansetjenester i distriktene
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvem som er ansvarlig for at oppstart av ny fagskoleutdanning er i det blå, med henvisning til at det i 2015 ble bestemt at det skal etableres en fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune
 • Muntlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om vi nå, før denne båtsesongen, kan forvente at vi får en skikkelig plan for nullvisjon med tanke på sikkerhet til sjøs, ikke minst med tanke på fritidsbåter
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om beredskapssituasjonen i Vågsfjordbassenget, der styret i helseforetaket vedtok å legge ned ambulansebåten, og hvorvidt statsråden vil sørge for at kuttene settes på vent til en helhetlig gjennomgang av de prehospitale tjenestene er på plass
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden mener det er forsvarlig å vedta nedleggelse av Ullevål sykehus, som innebærer en oppsplitting av akuttmiljøet, uten å gjennomføre en risikovurdering av hva det vil bety for beredskapen
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om beredskapen i Nord-Norge, med henvisning til flytting av Bell-helikoptrene og at Orion-flyene i helgen ikke hadde kapasitet på grunn av politiske vedtak
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Norge er rustet til å ivareta sitt ansvar for søk og redning i Nord-Norge, med økende cruisetrafikk og næringstrafikk ut og inn av Arktis
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvordan statsråden vil sikre helikopterberedskapen i Nord-Norge
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden vil fremme en tiltaksplan for Stortinget for å sikre legemiddelberedskapen i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvilke konkrete tiltak helseministeren gjør for å hindre at Norge betaler overpris for legemidler, og for å sikre tilgangen på legemidler, og hvorvidt han vil ta initiativ til å på ny opprette et statlig legemiddeldepot
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om hvorvidt det kinesiske selskapet Huawei var kunde hos First House samtidig som justisministeren var medeier i samme selskap
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.02.2019

  Rette vedkommende: Helseministeren

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva som er regjeringens planer for den medisinske krigsberedskapen, med henvisning til uttalelse om at så lenge oppdraget ikke er godt nok opplyst fra sentrale myndigheter, er det heller ikke mulig å lage konkrete planer
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen prioriterer beredskap i distriktene lavere enn i byene, og om statsråden vil gripe inn eller godta at ambulanseberedskapen svekkes i Snåsa
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

  Om hvorvidt det er greit at staten vil pålegge kommunene å betale store summer for å modernisere det statlig eide nødnettutstyret, selv om 110-sentralene advarer om at dette kan gå på bekostning av brannberedskapen lokalt
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Om statsråden kan avklare hva det er som hindrer regjeringen i å benytte de avsatte midlene for å tilpasse landingsforholdene ved nye Stavanger universitetssykehus (SUS)
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om at seks av ni militære helikopter skal flyttast til Rygge, og kva dei sivile helikoptera er meint å gjere av militære oppgåver, og om det er utarbeidd eit operativt konsept for bruk av dei sivile helikoptera i militære operasjonar
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorvidt alternativ kapasitet er på plass på Bardufoss i form av nye kystvakt- og redningshelikoptre
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvordan regjeringen sikrer tilstrekkelig beredskap i våre norske havområder i nord, og hvilke fartøy og helikopter som var tilgjengelige i områdene rundt Svalbard i julehøytiden, sammenlignet med resten av året