Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samfunnssikkerhetsministeren

Om hvem som er ansvarlig for at oppstart av ny fagskoleutdanning er i det blå, med henvisning til at det i 2015 ble bestemt at det skal etableres en fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune

Datert: 09.05.2019
Besvart: 22.05.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): I 2015 ble det bestemt at det skal etableres en fagskole ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune. Mer enn fire år etter løftet om etablering vet vi ikke når skolen kan ta imot elever, undervisningsbygg mangler, og hybler er umulig for kommune og lokalt næringsliv å planlegge. Frustrasjonen blant Norges mange brannmannskaper over at fagskoleutdanningen ikke kommer i gang, er stor, og kom nylig til uttrykk i TV2.

Hva skyldes manglende framdrift, og hvem er ansvarlig for at oppstart er i det blå?


Les hele debatten