Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Likestilling (1 - 20 av 29)

 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utviklingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om at det har blitt en trend internasjonalt å angripe kvinners rett til å bestemme over egen kropp, og hva statsråden mener om endringene og den reduserte støtten til organisasjoner som driver med abortveiledning
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til utviklingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om statsråden kan gjere greie for status på kor langt han har kome med å få på plass ein strategi mot barne- og tvangsekteskap i det internasjonale arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt det er riktig at pasientenes bostatus skal være avgjørende for om de får treningshjelpemidler i henhold til folketrygdloven
 • Spørretimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden har gjort for å sikre at de regionale helseforetakene jobber for å bekjempe seksuell trakassering på arbeidsplassen
 • Spørretimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 06.03.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er gjort fra regjeringens side for å sørge for at metoo-kampanjen er et tema på landets skoler
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvordan statsråden vil vektlegge likestillingen i arbeidet for økonomisk vekst og mot økende ulikhet, med bakgrunn i at det fortsatt er et yrkes- og lønnsgap i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at en nemnd er bedre egnet til å ta valget enn kvinnen selv, og hva som skiller begrunnelsen for nemndbehandling av fosterreduksjon fra å begrunne innskrenkinger i selvbestemmelsen for andre typer abort
 • Spørretimespørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt regjeringen er komfortabel med at de nye abortrestriksjonene man vil innføre i Norge, vil bli tolket som en politisk støtte til kampen mot kvinners selvbestemmelse om abort i de landene der det nå vokser fram abortmotstand
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart på vegne av: Kultur- og likestillingsministeren

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva som er regjeringens virkemidler for å få et mer likestilt arbeidsliv med rett til hele stillinger
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.02.2019

  Besvart: 06.03.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva statsråden vil gjøre med de store forskjeller i lønn for kvinner og menn med tilnærmet lik utdanning og yrke, med henvisning til at lønnsgapet har alvorlige konsekvenser for kvinners selvstendighet og på sikt rekrutteringen til avgjørende yrker i velferden og samfunnet
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.02.2019

  Besvart: 20.02.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil lovfeste et prinsipp om at klarer man ett barn, så klarer man to, med henvisning til at statsråden la fram på høring et lovforslag om å stramme inn retten til selvbestemmelse i abortloven, som går ut på at alle forespørsler om fosterreduksjon skal behandles i abortnemnd
 • Muntlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til barne- og likestillingsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt likestillingsministeren er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles om for å beholde regjeringsmakt, med henvisning til at det har vært rungende stillhet i den viktige likestillingsdebatten som har gått i Norge denne høsten
 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.11.2018

  Besvart: 21.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om den aktuelle lovendringen i abortloven, og om en kvinne vil få innvilget abort etter tolvte uke dersom det ikke er noe i hennes livssituasjon som tilsier at hun ikke kan ta vare på et alvorlig sykt barn
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om hvorvidt utenriksministeren har tatt opp abortspørsmålet med utenriksministeren i Polen, Malta, Nicaragua eller andre land som har forbudt abort
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden vil stramme inn muligheten til abort, når teksten i abortloven er helt nøytral, abortraten er lav og andelen som går til nemnd, er lav
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om bruken av uttrykket Downs-paragrafen om abortloven § 2 tredje ledd bokstav c, og hvorvidt statsministeren mener at en slik merkelapp brukt om en nøytral paragraf som favner en mengde sykdommer, øker eller minker stigmatiseringen av personer med Downs
 • Spørretimespørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren kan avklare om en regjering ledet av henne vil foreslå lovendringer som fører til at kvinner som med dagens lovverk får innvilget abort, ikke vil få det
 • Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorfor statsråden mener at alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet, er sammenlignbart med homofili, med bakgrunn i sammenligninger trukket til dagens abortlov
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan forklare at Høyre nå ønsker en innstramming i abortloven som han med egne ord har definert som et angrep på retten til selvbestemmelse