Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter

Datert: 08.11.2018
Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren
Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Mange som blir født med psykisk utviklingshemming, er fortvilet over den diskrimineringen de opplever. Gjennom et helt liv må de streve for å oppnå selvfølgelige rettigheter.

Burde vi ikke sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem?


Les hele debatten